RIESER MALZER TEAM GMBH (A) – 20/01/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Slank : nieuwe vetkiller baart opzien !” stelt de advertentie chinese Pu-Erh-Thee en amino-plantencapsules voor die “naast de normale voeding ingenomen, een snelle en gerichte afbraak van lichaamsvet, zonder bijwerkingen, waarborgen”. Er wordt verwezen naar klinisch onderzoek, welk bevestigt dat “88 % van de proefpersonen in 4 weken gemiddeld 10,8 kg kwijtraakten” (Ziekenhuis St. Antoine Parijs) en een “vermindering van vetweefsel werd vastgesteld van respectievelijk 8, 5,8 of 2,8 kg per maand naargelang de ernst van het overgewicht” (Medisch Instituut Yannun). Er wordt tevens gewezen op de voordelen van beide producten “darmen ontslakken, spijsvertering gunstig beïnvloeden, het cholesterolgehalte verlagen, bloed reinigen, het immuunsysteem versterken”. Er wordt een buitenlands telefoonnummer vermeld voor informatie.

Motivering van de klacht(en)

De affirmatieve beweringen rechtvaardigen een verzoek om bewijsvoering en de conformiteit met de toepasselijke regels en wetgeving moet worden nagegaan (voedingsmiddelen, geneesmiddelen, nutriënten, voedingsmiddelen op basis van planten).

Jurybeslissing

De Jury verzocht de adverteerder om bewijsvoering, vroeg uitleg omtrent de samenstelling van de plantencapsules en vestigde zijn aandacht op de toepasselijke wetgeving (voedingsmiddelen, geneesmiddelen). Nadat de adverteerder resultaten van een onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden en zware metalen, alsook een uittreksel uit handboek en een gecorrigeerde tekst had overgemaakt, deed de Jury de aanbeveling de advertentie in beraad te houden totdat een voldoende bewijsvoering en de samenstelling van de capsules kan worden voorgelegd. De adverteerder bezorgde 2 uittreksels uit handboeken en de samenstelling van de capsules, waarna de Jury haar aanbeveling bevestigde en de aandacht vestigde op de verplichte notificatie van de capsules bij het Ministerie van Volksgezondheid. Na een aanmaning liet de adverteerder weten dat de advertentie voorlopig niet meer zal verspreid worden.

Adverteerder: RIESER MALZER TEAM GMBH (A)
Product/Dienst: Pu-Erh-Thee
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  20/01/2000