RIESER MALZER TEAM GMBH (A) – 10/11/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titels “Onderwerp slankheid : Vet-Afbouw Ja !” en “Onderwerp vetafbouw : Jo-Jo-Effect Neen!” stelt de advertentie een nieuw vermagerinsproduct voor. De tekst vermeldt dat het product de stofwisseling verhoogt, het energiemetabolisme doet stijgen met 2,2 %, helpt de calorieën niet in vetdepots op te slaan maar in verbrandingsenergie om te zetten, ervoor zorgt dat tijdens het afvallen geen spieren worden afgebouwd, tot een tot 20 % hoger uithoudingsvermogen en een aanzienlijke verschuiving van de lichaamsproporties in de richting van het gewenste figuur leidt. Er wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek van een arts die bij een dubbel blind experiment bij de proefpersonen 37 % meer gewichtsverlies en 48 % meer vetafbouw vaststelde.
Tevens worden verschillende verklaringen van artsen geciteerd waarin o.m. wordt gezegd dat het product het cholesterolgehalte reguleert, hart-en vaatfuncties en de insulinestabilisering (diabetes) verbetert en buitengewoon effectief is bij overgewicht. Verschillende getuigenissen en voor-na afbeelding. Telefoonnummer in Oostenrijk voor nadere inlichtingen.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de regels inzake reclame voor vermageringsproducten moet worden onderzocht.

Jurybeslissing

De Jury heeft de adverteerder om bewijsmateriaal gevraagd en zijn aandacht gevestigd op de toepasselijke wetgeving (voedingsmiddelen - geneesmiddelen - niet als dusdanig herkenbare reclame) en de regels inzake reclame voor vermageringsproducten. Aangezien de adverteerder liet weten dat hij het product niet verder zal verhandelen, heeft de Jury haar onderzoek stopgezet.

Adverteerder: RIESER MALZER TEAM GMBH (A)
Product/Dienst: Pyruvat
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  10/11/1999