RICOH – 19/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot geeft een gesprek weer tussen 2 secretaresses die met elkaar telefoneren:
X : “Allô, ici l'assistante de direction de monsieur Girard, c'est bien l'aide de monsieur Dubois.”
Y : “Non, c'est son associate executive ma petite Yvonne.”
X : “Hm, tu seras assez executive pour rapporter quelques timbres jusqu'ici ma petite Geneviève ?”
Y : “Le temps de les retrouver … ooooh ils sont ici juste à côté de ma nouvelle imprimante, CL Printer Ricoh.”
X : “Ooh comme elle est prétentieuse.”
Vrouwenstem : “Nouvelle CL Printer Couleur de Ricoh. Super économique, super propre et super rapide.”
Een van beide secretaresses : “Et déjà à partir de 239 euro sur Ricoh.be.”
Vrouwenstem : “Ricoh, la marque que les secrétaires veulent vraiment.”

Een radiospot geeft een gesprek weer tussen 2 secretaresses die met elkaar telefoneren:
X : “ Allô, ici l'assistante personnelle de monsieur Girard, c'est bien la dactylo de monsieur Dubois ?”
Y : “Non ma petite Yvonne, vous parlez à son assistante de direction.”
X : “Oooh, dis Geneviève, je viens juste de te forwarder un mail, tu vois ce que c'est hein, forwarder ?”
Y : “Mais oui, et moi mes mails je les imprime en plus avec ma nouvelle imprimante Ricoh CL Printer.”
X : “Ta quoi ?”
Vrouwenstem : “Nouvelle CL Printer Couleur de Ricoh. Super économique, super propre et super rapide.”
Een van beide secretaresses : “Et déjà à partir de 239 euro sur Ricoh.be.”
Vrouwenstem : “Ricoh, la marque que les secrétaires veulent vraiment.”

Motivering van de klacht(en)

Deze radiospot wil alle Genevièves afschilderen als idioten, wat door naamgenoten niet altijd geapprecieerd wordt. Meer algemeen is deze spot discriminerend voor vrouwen, omdat zij nog steeds geprofileerd worden als dom.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het de bedoeling is de boodschap te brengen dat secretaresses die Ricoh willen, professioneel zijn, intelligent, verzorgd, gemotiveerd,… Met andere woorden, ze weerspiegelen het imago van perfectie en professionaliteit dat Ricoh tevens vooropstelt voor zijn machines en diensten. Deze strategie is sinds juni 2003 het onderwerp geweest van verschillende campagnes. De handtekening werd “Ricoh, la marque que les secrétaires veulent vraiment.” en het centrale personage, Geneviève, de secretaresse die weet wat ze wel en niet wil. Het idee achter dit concept is dat secretaresses tot alles bereid zijn om het materiaal van Ricoh te krijgen teneinde hun werkomstandigheden te verbeteren. De Geneviève van de communicatie wordt absoluut niet in het belachelijke getrokken. Tenslotte heeft de adverteerder verklaard dat de naam Geneviève gekozen werd om hulde te brengen aan de persoon die het concept indirect geïnspireerd heeft, namelijk de directiesecretaresse van Ricoh.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het duidelijk humoristische karakter van deze spots en bij gebreke aan denigrerende uitlatingen ten aanzien van het personage met de voornaam “Geneviève”, is de Jury van oordeel dat deze spots niet van aard zijn om personen met deze voornaam te kwetsen. Zij is eveneens van oordeel dat de knipoog duidelijk is en dat de spots niet van aard zijn om vrouwen, noch het beroep van secretaresse in diskrediet te brengen. Bij gebreke aan inbreuken op de wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, was de Jury van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RICOH
Product/Dienst: Printer
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/01/2006