RENSON – 08/03/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man 1: “Man, man, man, moe dat ik ben.”
Man 2: “Maar daar heb ik geen last van ze. Ik voel mij zo fris als een hoentje.”
Man 1: “Aja, hoe doede gij dat?”
Man 2: “Ik heb ventilatie van Renson.”
Man 1: “Aah.”
Man 2: “Dat zorgt voor gezonde lucht en dankzij mijn verduisterende zonwering slaap ik als een roosje. En mijn vrouw, geen last van hoofdpijn eh.”
Man 1: “Dat moet ik ook hebben.”
VO: “Profiteer nu van onze Batibouwacties op ventilatie en buitenzonwering. Surf naar renson.be of bezoek ons op Batibouw paleis 1 en 4.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de zin met betrekking tot de hoofdpijn van de vrouw en de reactie daarop een zeer lage en dubbele opmerking, zeer vrouwonvriendelijk. Volgens hem horen dergelijke dingen niet meer thuis in 2017.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee niet akkoord te gaan met de klacht. Met name is wetenschappelijk aangetoond dat het gebrek aan goede en efficiënte ventilatie in gebouwen een ongezonde leefruimte creëert, met als gevolg een verhoogde kans op o.a. hoofdpijn, moeheid, lusteloosheid, etc. De verwijzing naar “en mijn vrouw heeft geen hoofdpijn” is een verwijzing naar een gezondere leefomgeving met ventilatie dan zonder ventilatie, en de directe gezondheidsvoordelen er van.

Hij laat de interpretatie van de klager voor zijn/haar rekening, doch geeft tevens mee dat het bij zijn weten de enige klacht is van die strekking, en dat hij er hoegenaamd geen enkel commercieel belang bij heeft om (meer dan) de helft van de populatie te bruuskeren met vrouwonvriendelijke boodschappen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie.

Zij is van mening dat deze spot geen beweringen bevat die niet stroken met de geldende fatsoensnormen en dat de toon van de spot niet van die aard is dat vrouwen erdoor in een negatief daglicht worden gesteld.

De Jury is tevens van mening dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de menselijke waardigheid en evenmin van aard is om de vrouw te kleineren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENSON
Product/Dienst: Ventilatie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/03/2017