RENO INTERIEUR – 02/04/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot:
-(Vrouwenstem) J’aimerais bien une nouvelle cuisine.
-(Mannenstem) Une nouvelle cuisine? Equippée/Et qui paie? (woordspeling)
-(vrouw) Ben, c’est toi qui paie.
-(De man lacht)
-(Stem van andere vrouw) Durant tout le mois de Mars chez Reno Intérieur à Diegem vous recevez le placement de votre cuisine équipée comme ça, gratuitement. Reno Intérieur : carrément intéressant… Détail de l’offre en magasin.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is denigrerend. Zij geeft de vrouw weer als zijnde financieel afhankelijk van de man. De rol van de vrouw wordt minachtend voorgesteld: zij vertoeft in de keuken en dat is alles, terwijl de man zorgt voor het geld. Deze reclame onderhoudt werkelijk een idioot cliché et is choquerend voor vrouwen die deze spot horen en zich hierin niet erkennen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het geenszins de bedoeling was om het cliché van de vrouw aan de haard naar voren te brengen. Het concept bestond erin om de man in zijn eigen valstrik te laten lopen. Naast het humoristische karakter van de woordspeling « Equipée en Et qui paie » waarover ze vele positieve reacties hebben gekregen, laat het interpreteren van de dialoog ook toe om de situatie vanuit een andere invalshoek te bekijken :
1. De vrouw wil een nieuwe keuken. Met andere woorden zij wil een gedeelte van het interieur van hun (gemeenschappelijk) huis veranderen. Indien zij een nieuwe kamer had gewenst, dan had men niet geconcludeerd dat zij haar dag doorbrengt in bed. Het is ook zo dat Reno interieur een promotie geeft op keukens, dus is het normaal dat dit het voorwerp uitmaakt van de spot.
2. De man vraagt of het om een ingebouwde keuken gaat. Met andere woorden, hij is niet zeker of hij zijn vrouw goed verstaan heeft. Tot daar wordt er niets gezegd over de wijze waarop de keuken zal gefinancierd worden : via de gemeenschappelijke rekening of via de rekening van de ene of de andere.
3. De vrouw antwoordt : jij betaalt. Met andere woorden zij profiteert van de reactie van de man om gebruik te maken van een woordspeling en aan haar man te insinueren dat hij de keuken betaalt. Dit alles op een luchtige toon die aanleunt bij het maken van een grapje.

Kortom het was geenszins de bedoeling om het te begrijpen zoals de klager het opgevat heeft. De adverteerder verontschuldigde zich voor dit misverstand en deelde mee dat hij in de toekomst aandachtiger zal zijn mbt de interpretaties die eraan kunnen gegeven worden om misverstanden te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een woordspeling (Equipée – Et qui paie) bevat in een humoristische context.

De Jury is van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om vernederend over te komen voor de vrouw, noch haar waardigheid aan te tasten.

De Jury is tevens van oordeel dat binnen deze context en de wijze waarop deze spot door de gemiddelde consument zal gepercipieerd worden, deze reclame niet van aard is om stereotypen of sociale vooroordelen te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENO INTERIEUR
Product/Dienst: Keuken
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/04/2010