RENMANS – 14/06/2000

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een man thuis die een dringende telefoon krijgt. Hij springt in een wagen en rijdt naar zijn onderneming. Daar aangekomen doet hij beenhouwerskledij aan. Terwijl de beenhouwer brochettes klaarmaakt zegt de voice off : “voor bepaalde beroepen heb je mensen nodig die u kunt vertrouwen, die altijd klaar staan. Als u deze zomer een barbecue hebt, staan er meer dan 2000 Renmans medewerkers klaar om u het meest verse vlees aan te bieden. Beenhouwerij Renmans ervaring ten dienste van kwaliteit”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met meerdere bepalingen van de code van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel omdat :
- ze tot gedragingen aanspoort die schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers van Renmans die altijd klaar zouden moeten staan voor een dringende oproep van een klant, dit veroorzaakt stress en de nodige rust wordt genegeerd;
- de rol van werknemer wordt vertolkt door de zoon van de directeur wat een dreigement uitmaakt t.a.v. het personeel;
- buitensporige flexibiliteit sociaal onverantwoord is gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen de onderneming;
- ze schadelijk is voor het personeel dat niet naar goedbelieven kan aangepast worden en recht heeft op respect voor een zekere levenskwaliteit.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van mening geen opmerkingen te moeten formuleren binnen de grenzen van haar taak, d.w.z. het onderzoek van reclameboodschappen vanuit het standpunt van de consumenten en rekening houdend met de perceptie die zij ervan kunnen hebben en dus ook met de invloed ervan, bv. op hun gedrag. Zij was van oordeel dat de spot geen elementen bevat die t.o.v. het publiek strijdig zijn met de reclame-ethiek. De klacht is gebaseerd op overwegingen die betrekking hebben op het sociaal recht en het intern beleid van een onderneming t.a.v. haar personeel, waaromtrent de Jury geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Adverteerder: RENMANS
Product/Dienst: Slagerijen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/06/2000