RENDEZ-VOUS GROUP – 30/06/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een vrouw in een zetel die haar poedels alle aandacht geeft. Haar man, die met de rug naar haar toezit, staart ontevreden voor zich uit.
De slogan : « ‘t Is nooit te laat om opnieuw te beginnen »
Onderaan, rendez-vous.be De meest succesvolle datingsite van België.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat het gaat over een reclame die tegen de ethiek indruist en die de mensen aanspoort tot ontrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze advertentie een imagocampagne betreft voor Rendez-Vous.be. Deze website is de Belgische marktleider als platform voor het vinden van een nieuwe partner.

De baseline die hij hanteert sluit hier ook op aan: “de meest succesvolle datingsite van België”. Rendez-Vous.be is dus de ideale manier om een partner te vinden. Om een juiste keuze te maken.

De advertentie in kwestie gaat om een situatie waarin duidelijk is dat iemand geen juiste keuze heeft gemaakt. De actielijn “het is nooit te laat om opnieuw te beginnen / il n’est jamais trop tard pour une nouvelle histoire” gaat niet over het aanzetten tot ontrouw maar over het maken van juiste keuzes wat betreft uw partner.

De boodschap is dat men steeds bij Rendez-Vous.be terecht kan voor de partner die bij u past.

Hij stelt dat hij uiteraard deze visual dramatiseert door de hobby van de vrouw uit te vergroten. En het is duidelijk dat dit niet bij de man past.

Hij is ervan overtuigd dat dit zeker geen onethische campagne is en dat het humoristisch karakter duidelijk maakt dat Rendez-Vous.be de ideale site is om een partner te vinden die echt bij u past.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en zij zich niet uitspreekt over de aangeboden dienst.

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie een koppel toont in een woonkamer. De vrouw zit in de zetel en al haar aandacht gaat naar haar poedels. De man zit op de armleuning van de zetel met zijn rug naar haar toe en staart ontevreden voor zich uit. Alle decoratie (opgezette honden, kaders) verwijst naar de passie van de vrouw voor haar honden.

De Jury is van mening dat de slogan « ‘t Is nooit te laat om opnieuw te beginnen » zowel betrekking kan hebben op de man als op de vrouw en derhalve voor geen van beide denigrerend overkomt.

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die de menselijke waardigheid aantast en dat gelet op het ludieke karakter deze evenmin van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENDEZ-VOUS GROUP
Product/Dienst: rendez-vous.be
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/06/2010