RENAULT – 29/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een folder bevat onder andere 5 bladen van plastiek in de vorm van röntgenfoto's van lichaamsdelen die worden aangewend om de eigenschappen van het voertuig voor te stellen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame op zulk materiaal getuigt van weinig bezorgdheid voor het milieu, die de adverteerders zouden moeten hebben.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met het thema van de campagne bestaande uit een imitatie van rontgenfoto's, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren, van oordeel zijnde dat de bedoelde reclame niet indruist tegen de wettelijke bepalingen of de zelfdiciplinaire codes inzake leefmilieu.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Laguna
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/03/2001