RENAULT – 26/07/2011

Beschrijving van de reclame

Tekst banner:
“Eindelijk een wagen waarmee je op ecologische wijze een egel kan overrijden. Z.E., het gamma elektrische wagens van Renault. Geef je mening over elektrische wagens en win een exclusieve testrit”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclameboodschap gaat volledig voorbij aan het product dat het moet aanprijzen en bevat onverzoenbare elementen. Een elektrische wagen dient er net voor te zorgen dat de natuur minder belast wordt. De spot drijven met het doden van dieren in dit kader is volledig ongepast en heeft niets te maken met ecologie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij het standpunt van deze consument begrijpt en hij dan ook besloten heeft om de banner uit zijn mediaplan te verwijderen (banner is niet meer verschenen sinds 11 juli 2011).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt: ”Eindelijk een wagen waarmee je op ecologische wijze een egel kan overrijden.”

De Jury is van oordeel dat deze reclame sociaal onverantwoord overkomt en op onrechtmatige en ongepaste wijze inspeelt op de bekommernissen voor het milieu. De Jury is van oordeel dat deze reclame strijdig is met de art. 1 en E1 van ICC code, alsook met de art 1,2 en 3 van de milieureclamecode.

De Jury verzoekt derhalve de adverteerder om deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder het standpunt van de klager begrijpt en de banner al verwijderd heeft.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Z.E
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/07/2011