RENAULT – 26/02/2021

Beschrijving van de reclame

De 30 seconden-versie van de radiospot gaat als volgt:
VO: “Nu bij Renault, gegarandeerd liefde op het eerste gezicht.”
Man: “Ja, ik heb lang in een knipperlichtrelatie gezeten maar nu weet ik zeker dat het de ware is. Minstens voor de komende vijf jaar. Soms moet ge al eens op de rem gaan staan en een beetje bijsturen maar dat is zo bij iedereen eh. Vijf jaar gratis waarborg op alle bedrijfsvoertuigen bij Renault. Dat is het begin van een mooi verhaal.”
VO: “Geniet van onze saloncondities en van vijf jaar gratis waarborg op al onze bedrijfsvoertuigen. Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be. Opendeurdagen tot en met 31 januari, ook op zondag.”

De 15 seconden-versie van de radiospot gaat als volgt:
VO: “Het autosalon gaat door bij Renault. Geniet van onze saloncondities en van vijf jaar gratis waarborg op al onze bedrijfsvoertuigen. Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be. Opendeurdagen tot en met 31 januari, ook op zondag.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster hoorde de reclame voor de bedrijfswagens, met de vermelding vijf jaar gratis waarborg bij aankoop van een bedrijfsvoertuig. Zij is gaan informeren naar de prijzen en het bleek dat die actie enkel geldig is als men er als zelfstandige ook nog een leasing bijneemt. Zij is particulier en wil/kan niet leasen. Volgens haar moet men als de reclame zegt “gratis bij aankoop” ook melden dat er voorwaarden zijn of tenminste “gratis bij lease”. Zij vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn radiocampagne met betrekking tot de saloncondities voor zijn bedrijfsvoertuigen niet meer uitgezonden wordt.
Hij gaf aan dat:
- de boodschap duidelijk betrekking heeft op bedrijfsvoertuigen en niet op privévoertuigen;
- de call to action naar zijn netwerk en naar zijn website verwijst voor meer informatie.

Volgens hem stipuleert zijn website duidelijk dat het aanbod voorgesteld wordt met Renault Lease, op bedrijfsvoertuigen en niet op privévoertuigen, en staan ook alle wettelijke vermeldingen over het aanbod daar duidelijk vermeld en wordt daar ook gepreciseerd dat het aanbod geldig is bij het afsluiten van een financiële leasing renting van Renault Lease en voor professionele klanten.
Niettemin heeft hij voor alle duidelijkheid en voordat de klacht hem bereikte de vermelding ‘aanbod onder voorwaarden’ toegevoegd aan zijn radiospots.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot die onder andere vijf jaar gratis waarborg op alle bedrijfsvoertuigen van de adverteerder aankondigt, en de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat de radiospot die werd uitgezonden op het moment van de klacht, door alleen maar bedrijfsvoertuigen te vermelden, niet duidelijk aangeeft dat deze uitsluitend gericht is op professionele klanten, aangezien ook particulieren bedrijfsvoertuigen kunnen kopen en dus interesse kunnen hebben in het gepromote aanbod.

Zij is eveneens van mening dat de loutere verwijzing naar “Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be” niet volstaat om de aandacht te vestigen op het feit dat het aanbod onderworpen is aan beperkende voorwaarden, namelijk het afsluiten van een financiële leasing renting van Renault Lease voor professionele klanten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder aldus niet duidelijk genoeg communiceert over het bestaan van beperkende voorwaarden en dat de reclame in kwestie dus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft het aanbod, wat in strijd is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder spontaan de vermelding “aanbod onder voorwaarden” heeft toegevoegd in zijn radiospots.

Aangezien de website waarnaar de radiospot verwijst de aangeboden verlengde waarborg vermeldt met de toevoeging “met Renault Lease” en de voorwaarden van het betrokken aanbod duidelijk preciseert, is de Jury van oordeel dat de aangepaste spot, door aldus de aandacht van de consument te vestigen op het bestaan van voorwaarden, niet langer van aard is om de consument te misleiden.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Bedrijfsvoertuigen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/02/2021