RENAULT – 23/08/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Renault Scénic. Beperkte series Scénic en Scénic RX4 Mer du Nord”, toont een affiche een vrouw in short en top op een strand, met op de achtergrond meerdere strandcabines. Tussen 2 strandcabines in staat een wagen van het merk geparkeerd.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die een wagen toont op het strand tussen 2 strandcabines is in strijd met art. 17 van de IKK code en art. 9 van de Febiac code (eerbied voor het leefmilieu).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de aandacht van de Jury gevestigd op de context van de affiche, m.n. de link naar het kledingsmerk Mer du Nord die het gebruik van visuele elementen die verwijzen naar de Belgische kust rechtvaardigt. Hij liet gelden dat de 2 aangehaalde artikels van de code gewag maken van het rijden of van gedragingen (t.a.v. het leefmilieu) en dat art. 3 van de Febiac code dergelijke afbeeldingen toelaat.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de argumenten die de adverteerder naar voren heeft gebracht, in het bijzonder het feit dat de wagen op een statische wijze werd afgebeeld om deel uit te maken van het decor dat betrekking heeft op het kledingsmerk in kwestie en er niet wordt verwezen naar enig rijgedrag op het strand, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. De Jury benadrukte wel dat dit niet betekent dat men een wagen mag afbeelden op het strand (of op enige andere plaats waar men niet mag rijden). Art 9 van de Febiac code blijft volledig van toepassing en primeert op art. 3 die slechts een mogelijkheid biedt onder bepaalde voorwaarden ( als men de eigenschappen van een voertuig wil afbeelden op een wijze die niet overeenstemt met de verkeersregels). De ethiek inzake reclame schrijft voor dat men niet mag aanzetten tot enig laakbaar gedrag en men dit evenmin onrechtstreeks mag laten doorschijnen, hetgeen de toepassing van art. 9 van de Febiac code rechtvaardigt. In de geest van de zelfdiscipline heeft de Jury de adverteerder verzocht om desbetreffend bijzonder aandachtig te zijn.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Mégane
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/08/2002