RENAULT – 20/06/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouwelijke VO: « C’est le moment du Bon Moment Renault. »
Mannelijke VO: « Pour vous qui cherchez l’âme sœur depuis des années sur des sites de rencontre … »
Man: « Pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. »
Mannelijke VO: « …et qui soudain avez rencontré la femme de votre vie… »
Man: « Ah oui, oui, oui ! »
Mannelijke VO: « … et ses cinq enfants. »
Man: « Ah, quand même ! »
Mannelijke VO: « Pour vous, c’est le bon moment pour acheter une nouvelle voiture. »
Vrouwelijke VO: « Chez Renault, c’est le bon moment pour profiter des conditions incroyables sur tous nos modèles disponibles immédiatement. WE portes ouvertes les 10 et 11 juin dans tout le réseau Renault. Consultez notre stock sur renault.be. »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager kiest de held in de reclame zijn “koopwaar” in een catalogus en op basis van één enkel criterium, het uiterlijk. Hij meent dat deze reclame een uithangbord vormt voor een ondraaglijk seksisme. De protagonist zoekt inderdaad een gezellin alsof hij een automodel zou kiezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn reclames, maar ook zijn voertuigen, zich altijd laten inspireren door het leven en de huidige levenswijzen. Zijn wagens zijn ontworpen om te beantwoorden aan de verwachtingen van zij die hen besturen, en deze verwachtingen evolueren onophoudelijk. De adverteerder betracht dus dicht bij de realiteit van het dagelijkse leven te blijven.
Welnu, in 2017 verloopt de zoektocht naar een levenspartner vaker en vaker via ontmoetingssites of applicaties waar de persoon het één of het andere profiel dat het wordt voorgesteld valideert – of niet – zich baserend op fysieke criteria, maar ook op de verlangens en passies die een persoon definiëren. De adverteerder haalde aan dit niet te hebben uitgevonden; het is de wereld waarin we leven.
Zijn spot is dus de reflectie van een actueel fenomeen, en beoogt positief en gelukkig te zijn: een man (maar dit had een vrouw kunnen zijn) zoekt de vrouw van zijn leven en vindt haar. Hij realiseert zich vervolgens dat ze vijf kinderen heeft. Teneinde het grootste comfort te garanderen voor dit grote nieuw-samengestelde gezin, raadt de adverteerder hem aan om een grotere wagen te kopen. Hij vraagt zich af welk beter bewijs er is van respect ten aanzien van de vrouw en haar kinderen.
De adverteerder benadrukte dat hij de vrouw geenszins als koopwaar aanziet. Dit is helemaal niet de boodschap die hij verspreidt of wenst te verspreiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie. Zij is van mening dat deze een man in scène brengt die een partner zoekt via een ontmoetingssite of een applicatie, zoals deze heden ten dage worden gebruikt en waar de foto één van de elementen van de voorgestelde profielen is, zonder dat echter de vrouw zou worden gelijkgesteld aan een object.

De Jury heeft er nota van genomen dat de man in kwestie geen kwetsende of misplaatste opmerkingen maakt ten aanzien van vrouwen.

Volgens haar verwijst de reclame naar een realiteit, die door de adverteerder wordt opgeroepen in het raam van de promotie van zijn voertuigen, zonder echter daarom een amalgaam te creëren tussen vrouwen en voertuigen. De Jury is aldus van mening dat de gemiddelde consument de spot in kwestie niet als seksistisch zal interpreteren.

In deze context is de Jury van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om vrouwen te kleineren en evenmin in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/06/2017