RENAULT – 20/02/2008

Beschrijving van de reclame

Nederlandstalige radiospot:
Mannenstem 1: “Het dynamiet ligt in de koffer he.”
Mannenstem 2: “Je voelt je veilig in Renault Laguna. Topscore in de crashtest.”

Franstalige radiospot:
Mannenstem : « Waw une tornade. On la traverse ? »
Vrouwenstem : « On se sent en sécurité en Renault Laguna. Meilleur score au crash test. »

Motivering van de klacht(en)

De Franstalige reclame suggereert dat de Renault Laguna (topscore in de crashtest) een windhoos kan doorstaan. In de reclame zegt men bovendien “On la traverse?” / “Gaan we erdoor ?”, hetgeen aanzet tot onverantwoord gedrag.
Wat de regels inzake humor in reclame betreft, is deze reclame strijdig met één van de aanbevelingen aangezien humor niet mag “aanzetten tot laakbaar gedrag op het gebied van veiligheid, gezondheid of sociale verantwoordelijkheid”.
Bovendien werd op dezelfde dag tijdens het nieuws omgeroepen dat “tientallen windhozen die dinsdagavond het zuiden van de Verenigde Staten teisterden, 48 doden, tientallen gewonden en heel wat schade hebben veroorzaakt” en televisiebeelden toonden wat er overbleef van “auto’s die werden opgetild door de wind alsof het papiersnippers waren.”

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn campagne in geen geval tot doel had consumenten aan te zetten tot onverantwoord gedrag op het gebied van veiligheid. De reclamecampagne wou voornamelijk humor gebruiken om een welbepaalde boodschap over te brengen: “Je voelt je veilig in de Renault Laguna”.
De adverteerder verduidelijkte dat humor en clichés courante technieken zijn in de reclamewereld en daarom heeft hij drie radiospots (3 verschillende onderwerpen) gemaakt. En elk van hen werd extreem gekarikaturiseerd om de humoristische kant van de boodschap te benadrukken: een Pitbull meenemen in de wagen, bevallen in de wagen of dynamiet in de koffer steken (voor de Nederlandse versie) en een tornado trotseren.

De adverteerder meende dat consumenten, die tegenwoordig met verschillende reclameboodschappen per dag worden geconfronteerd, niet misleid worden en in staat zijn de humor van zijn campagne te begrijpen. Daarom vindt hij het ook moeilijk te geloven dat iemand geneigd zou zijn een tornado te trotseren in een Renault Laguna nadat hij deze radiospot heeft gehoord.

Wat de actualiteit in de Verenigde Staten betreft: dit nieuws is helaas samengevallen met de start van zijn campagne. Deze omstandigheden zijn duidelijk toevallig. Hij zou nooit gebruik maken van dergelijke dramatische feiten ten gunste van zijn reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat deze reclame met een duidelijke knipoog werd gerealiseerd en niet aanzet tot laakbaar gedrag op het gebied van veiligheid, gezondheid of sociale verantwoordelijkheid.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault Laguna
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2008