RENAULT – 19/11/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de nieuwe Renault Mégane met de slogan “Il est temps de changer”.
Onderaan, de vermeldingen « Cons. Moy. (l/100 km) de 4,5 à 7,3. Emissions CO² (g/km) : de 118 à 175 ».

Motivering van de klacht(en)

1) Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 definieert in art 1(7° en 8°) het “officiële brandstofverbruik” en de “officiële specifieke CO2-uitstoot”, met name wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd dient de hoogste waarde te worden meegedeeld.

Art 5 van de nieuwe Febiac code daarentegen bepaalt dat de vorken (minimum en maximum uitstoot en verbruik) vermeld moeten worden.
[…] Indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft.

Bijgevolg, is deze betwiste reclame in overeenstemming met de nieuwe Febiac code, maar strijdig met het K.B. van 5 september 2001.

2) Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij slechts één wagen toont op zijn affiches, maar dat de commerciële boodschap betrekking heeft op het hele gamma Megane Berline. Hij deelt geen enkele naam of prijs mee mbt een specifieke versie of variant, hij kondigt de nieuwe Mégane Berline aan. Het betreft een beeldcampagne, ter lancering. Hij benadrukte dat voor deze redenen, hij het minimum en maximum verbruik van het gamma weergaf en niet van een specifieke versie (idem voor de CO2-uitstoot), zijn doel bestond erin om juiste informatie aan de consument te geven.

Wat betreft de lettergrootte van de vermeldingen in kwestie, voegde hij eraan toe dat deze overeenstemt met de normen van de Febiac code. In casu is de lettergrootte 7,7mm en de Code schrijft 7,5mm voor.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vermeldingen betreffende het verbruik en de CO2 uitstoot van het Mégane Berline gamma in de advertentie voorgesteld werden onder de vorm van een vork met de minimum -en maximum waarden.

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen in overeenstemming zijn met artikel 7 van het KB van 05/09/01, waarin bepaald wordt dat het reclamemateriaal (waarover het hier gaat) de gegevens waarvan sprake moet bevatten, zulk in overeenstemming met bijlage IV. Punt 3° van die bijlage luidt als volgt: “indien het om meer dan één model gaat, wordt … een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik opgenomen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat artikel 5 van de Febiac code waarin bepaald wordt dat « indien de reclame niet specifiek één bepaalde versie betreft maar een reeks van voertuigen van hetzelfde model of hetzelfde merk, dan worden beide uiterste waarden (minimum en maximum) vermeld van het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot volgens de officiële testcyclus van de reeks voertuigen waarop de reclamecampagne betrekking heeft » in overeenstemming is met bijlage IV van het KB van 05/09/01.

De punten 7° en 8° van artikel 1 van het KB van 05/09/01 bevatten de definities van het officiële brandstofverbruik en van de officiële specifieke CO2-uitstoot die van toepassing zijn voor het geheel van de informatie waarop het KB betrekking heeft, waaronder het brandstofverbruiksetiket en de brandstofverbruiksgids.

De Jury benadrukte tevens dat punt 14° van artikel 1 van het KB van 05/09/01, dat de definitie van een « model » bevat, niet alleen naar het merk of het type verwijst maar ook naar de variant en uitvoering van een personenauto.

Bovendien is de Jury van oordeel dat het vermelden van een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik meer informatie geeft dan alleen de hoogste waarde en dit in het voordeel van de consument.

Wat betreft de lettergrootte heeft de Jury genoteerd dat deze in overeenstemming is met art 5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Mégane
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/11/2008