RENAULT – 17/04/2013

Beschrijving van de reclame

Op het scherm valt onder meer de volgende tekst te lezen:
“1700 km met een volle tank”;
“Motor Energy dCi 110”;
“3,5 L/100 KM”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame misleidend. De adverteerder beweert immers dat deze wagen 1700 kilometer kan rijden met 1 tankbeurt. De makers van het TV-programma Volt hebben dit evenwel getest en ze hebben slechts 1200 kilometer gereden, dus 500 kilometer minder dan de reclame laat geloven.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het om een theoretische berekening gaat die rekening houdt met het officieel gehomologeerd verbruik: 3,5l/100km en van de inhoud van de tank: 60l. 100km*60l/3,5l = 1714 km.
Hij homologeert zijn brandstof-aangedreven groepen motorvoertuigen met de UTAC, een Frans testlaboratorium dat erkend en geaccrediteerd is door de Franse overheid. Bij elke homologatie hoort een verslag van de test dat de waarden van het verbruik en van de uitstoot van de motor officialiseert, onder voorwaarde dat de normen en de cycli van de tests (NEDC) nageleefd worden. Elke homologatie is Europees en deze resultaten worden erkend in de hele EU.
De adverteerder bevestigt dat de Mégane berline Energy dCi 110 een CO2-uitstoot heeft van 90g en een verbruik heeft van 3,5l/100km in een gemengde EDC cyclus.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame duidelijk het brandstofverbruik vermeldt voor het aangehaalde type motor, met name 3,5 L/100 KM voor de motor Energy dCi 110.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het brandstofverbruik officieel vastgesteld werd door het Franse testlabo UTAC (Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle).

De Jury heeft er nota van genomen dat de tankinhoud van de betrokken wagen 60 liter bedraagt, wat een theoretisch bereik van 1714 kilometer oplevert.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument zich er van bewust is dat de weergegeven informatie gebaseerd is op officiële theoretische testgegevens. Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat het betrokken labo tevens testen uitvoert in realistische omstandigheden en dat het vermelde brandstofverbruik betrekking heeft op de volledige testcyclus.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault Mégane
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/04/2013