RENAULT – 17/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een TV spot brengt een versneld groeiproces in beeld van een peuter die zich ontwikkelt tot volwassene en uiteindelijk fictief verandert in een voertuig van het merk:
Een peuter kruipt over het voetpad naar een verkeerslicht toe.
Wanneer hij het verkeerslicht bereikt, is hij al groot genoeg om op de knop te drukken. Vervolgens zien we hem als tiener over een hoge omheining klimmen. Inmiddels is hij al uitgegroeid tot adolescent wanneer hij langs de rand van een roltrap naar beneden schuift, een kruispunt oversteekt langsheen de hoge palen van een verkeerslicht, van een brug naar beneden springt en uiteindelijk verandert in een wagen van het merk. De wagen rijdt de openbare weg op en verandert van rijstrook zonder de richtingaanwijzer in werking te stellen.

Motivering van de klacht(en)

De wagen voert een agressief manoeuvre uit tijdens het veranderen van rijstrook zonder de richtingaanwijzer aan te steken.

Een dergelijke gedraging tonen in reclame voor wagens druist in tegen de campagnes voor de verkeersveiligheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een internationale campagne gaat en dat de verschillende regels inzake rijgedrag steeds gerespecteerd worden. Als fabrikant kan hij het zich namelijk niet veroorloven een van de wetten inzake rijgedrag te overtreden. Wat betreft de opmerking van de klager omtrent het agressieve manoeuvre / de bruuske wisseling van rijstrook, heeft de adverteerder laten gelden dat de wagen niet sneller rijdt dan 45 km/uur. Wat de richtingaanwijzer betreft, heeft de adverteerder toegegeven dat deze niet duidelijk zichtbaar is, doch aanwezig bij elk manoeuvre, zowel bij het wisselen van rijstrook als bij het opnieuw invoegen in de file. De onconventionele plaats van de richtingaanwijzer (boven de koplamp) kan verklaren waarom deze niet makkelijk waar te nemen is. Hij voegde eraan toe dat het beeld in geen enkel opzicht bewerkt werd om de intensiteit van de richtingaanwijzer te wijzigen; niet om te verzachten, noch om te versterken.

Jurybeslissing

Na de spot te hebben onderzocht, kwam de Jury tot de vaststelling dat de richtingaanwijzer, die in werking zou zijn gesteld tijdens de manoeuvres van de wagen, niet zichtbaar is voor de gemiddelde consument. De voorgestelde scène kan derhalve opgevat worden als zijnde in strijd met de wegcode en dus in strijd met art. 5 van de Febiac-code. De Jury heeft bijgevolg aan de adverteerder de aanbeveling gedaan deze spot te wijzigen, teneinde op een duidelijke en zichtbare wijze een rijgedrag te tonen waarbij de wegcode en dus ook de Febiac-code gerespecteerd worden.

De adverteerder heeft de gewijzigde spot meegedeeld.

De Jury stelde vast dat de richtingaanwijzer, die in werking werd gesteld tijdens het manoeuvre van de wagen, duidelijk zichtbaar is. Zij heeft bijgevolg gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Clio
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/01/2006