RENAULT – 15/10/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over radiospot: « Chez Renault, profitez des journées « Give me five », 5 nouveaux modèles, 5 ans de garantie avec un taux de financement à 0%. Choisissez la qualité Renault. Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent ».

Op de website kan men door op “Condities van deze aanbiedingen” te klikken kennis nemen van de verschillende voorwaarden waaronder:
“(4) Die aanbiedingen bestaan uit een Easyfin Classic krediet en een Easylife garantieverlenging geldig tussen 02/09/2013 en 30/09/2013. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met gelijkaardige voorwaarden. De garantieverlenging Easylife is geldig voor de duurtijd van de financiering en voor een totale kilometerstand van 100.000 km, 120.000 km of 150.000 km afhankelijk van het betrokken model.
Aanbiedingen voorbehouden aan particuliere klanten: a. Aanbod van lening op afbetaling geldig op Twingo, Clio Collection, Nieuwe Clio, Captur, Kangoo, Mégane, Scénic, Fluence en Koléos. Vaste debetrentevoet en jaarlijks kostenpercentage 0% voor een maximale duur van 30 maanden, met een minimaal voorschot van 30%. Representatief voorbeeld voor Captur Life Energy TCe 90: contante prijs (alle premies inbegrepen): 13.250 €, voorschot van 3.975 €, 30 maandelijkse afbetalingen van 309 €. Totaal te betalen bedrag: 13.250 €. De maandelijkse afbetaling Easy Deal inclusief 5 jaar garantie bedraagt 324 € op 30 maanden. b. Aanbod van lening op afbetaling geldig op het hele Renault-gamma. Vaste debetrentevoet 2,92% en jaarlijks kostenpercentage 2,99% voor een maximale duur van 48 maanden, zonder verplicht voorschot. Representatief voorbeeld voor Laguna Berline Collection 2013 Emotion dCi 110: contante prijs (alle premies inbegrepen): 19.500 €, voorschot van 5.850 €, 48 maandelijkse afbetalingen van 302 €. Totaal te betalen bedrag: 20.338 €. De maandelijkse afbetaling Easy Deal inclusief 5 jaar garantie bedraagt 317 € op 48 maanden. Aanbod voorbehouden aan ondernemingen: c. Aanbod van lening op afbetaling geldig op Kangoo Express, Trafic en Master. Vaste debetrentevoet 3,92% en jaarlijks kostenpercentage 3,99% voor een maximale duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot. Representatief voorbeeld voor Master Bestelwagen Grand Confort L2H2 dCi 100 3.3T: contante prijs (alle premies inbegrepen): 17.500 € zBTW, voorschot van 5.250 €, 60 maandelijkse afbetalingen van 225 €. Totaal te betalen bedrag: 18.759 €. De maandelijkse afbetaling Easy Deal inclusief 5 jaar garantie bedraagt 256 € op 60 maanden. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Alpha Credit n.v., Ravensteinstraat 60 / 15, 1000 Brussel. Adverteerder: Renault België Luxemburg n.v. (Invoerder), Pleinlaan 21, 1050 Brussel.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat zijn eerste indruk van de uitgezonden slogan was dat deze laat denken dat men sowieso van deze voordelen kan genieten. Bij het raadplegen van de website van het bedrijf heeft hij hetzelfde vastgesteld als bij de radioreclame. Men komt er pas op de volgende pagina van de reclame op de website achter dat men moet kiezen voor een Easydeal contract om de twee voordelen te kunnen krijgen. Een minuscule verwijzing (een cijfer 4) geeft uiteindelijk toegang tot de echte voorwaarden: men beseft dan dat een Easydeal bestaat uit het tekenen van een Easyfin Classic contract (financiering aan 0%) en een Easylife contract (verlenging van garantie) tegen betaling van een toeslag voor dit laatste (voor een Clio Captur: €15 voor 30 maanden = €450). Dit is niet echt wat de reclame – “indringende reclame, dat is waar”, heeft men erkend bij de klantendienst – doet veronderstellen...

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de klacht berust op de interpretatie van de klant volgens dewelke de voordelen (= garantie van 5 jaar met een kostenpercentage van 0%) sowieso verkregen zouden worden, terwijl echter:
- niet alleen in de radiospot niets in die zin gezegd wordt,
- maar vooral de reclame, van zodra deze in de folder of op de website renault.be wordt uiteengezet, geen twijfel laat bestaan over het feit dat er een financiële bijdrage verwacht wordt van de klant.

Getuige daarvan het cijfermatige voorbeeld (wat niet kan worden weergegeven via een radiobericht, zoals genoegzaam bekend is).

In werkelijkheid berust de klacht van de klant op een verwarring tussen:
- een aanbod van financiering aan 0% dat toegang geeft tot een garantiecontract van 5 jaar en
- een aanbod van garantie voor 5 jaar en financiering aan 0%.

De reclame kondigt het eerste aan. De adverteerder kan natuurlijk alleen maar betreuren dat een klant, ten onrechte, het tweede heeft begrepen.

De adverteerder heeft hieraan toegevoegd dat de reclamecampagne vandaag is afgelopen.

Naar aanleiding van de aanvullende vraag van de Jury wat betreft de conformiteit met de wettelijke bepalingen betreffende consumentenkrediet heeft de adverteerder meegedeeld dat hij op het moment van de lancering natuurlijk heeft nagekeken of deze campagne beantwoordde aan de voorwaarden van de wettelijke bepalingen in kwestie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder andere « 5 nouveaux modèles, 5 ans de garantie avec un taux de financement à 0% » aankondigt.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de voorwaarden van het aanbod niet aanhaalt door bijvoorbeeld « offre soumise à conditions » te vermelden en ook niet verwijst naar de website waar men deze voorwaarden kan vinden.

Rekening houdend met al de kenmerken en omstandigheden van de reclame alsook de beperkingen van het communicatiemedium, is de Jury van oordeel dat de radiospot aldus essentiële informatie weglaat welke de gemiddelde consument, gegeven de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en hem er derhalve toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot een misleidende omissie uitmaakt in de zin van artikel 90, §1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Jury is daarentegen van oordeel dat de website wel degelijk de voorwaarden van het aanbod vermeldt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de radiospot een kostenpercentage van 0% aankondigt.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat artikel 5, §1 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet bepaalt dat reclame waarin een rentevoet betreffende de kosten van het krediet wordt vermeld, op een duidelijke, beknopte, opvallende en desgevallend hoorbare wijze aan de hand van een representatief voorbeeld een geheel van standaardinformatie moet bevatten. De elementen van deze informatie moeten samen vermeld worden in de radiospot en mogen niet over verschillende media verspreid worden (zelfs ingeval van verwijzing naar een website bijvoorbeeld). De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie in strijd is met de voormelde wettelijke bepaling.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer uit te zenden. Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame niet meer verspreid werd.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Campagne "Give me five"
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/10/2013