RENAULT – 08/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Renault. Wereldkampioen” toont op de linkerzijde een Formule1 wagen op een racebaan en op de rechterzijde een gewone wagen van het merk op de openbare weg. Tekst onder Formule 1 wagen : “Als we het hier kunnen waarmaken”. Tekst onder de gewone wagen : “kunnen we het overal waarmaken”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met art. 2 van de milieureclamecode en art. 1 van de Febiac-code. Het visueel toont op de voorgrond een Formule 1 wagen, het symbool van prestaties in termen van snelheid. Op dezelfde wijze, stelt het visueel naast de F1 een gewoon voertuig voor, alleen op een weg zonder andere weggebruikers, precies zoals op een racebaan, ervan uit gaande dat dit voertuig eveneens dezelfde sensaties kan verschaffen en op dezelfde wijze kan bestuurd worden.

Zij is eveneens strijdig met art. 12 van de milieureclamecode. Het visueel in combinatie met de slogan laat verstaan dat het merk de beste milieuprestaties vertegenwoordigt die thans op de markt zijn.

Deze publicitaire boodschap is eveneens in strijd met artikels 3 en 4 van de Febiac code. De visuele grens tussen de F1 op de racebaan en het gewone voertuig op de openbare weg is niet echt duidelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden van oordeel te zijn geen enkele bepaling waarnaar de klager verwijst te hebben geschonden. Hij benadrukte dat Formule 1 inderdaad de kracht en de snelheid symboliseert (verwijzing naar het roemen van de titel van Wereldkampioen), maar het gaat vooral om een betrouwbaar voertuig dankzij de expertise van verschillende vaklui en het is dit laatste dat hij in de verf heeft willen zetten in de advertentie.Hij benadrukte tevens dat niets in de advertentie aanzet tot agressief rijgedrag. Hij legde uit dat inzake leefmilieu Renault zich in de top 3 bevindt van de meest groene merken (rapport van Europese Federatie inzake Transport en Leefmilieu betreffende de CO2 uitstoot). Tenslotte was hij van oordeel dat de twee universum duidelijk afgebakend zijn: de F1 blijft duidelijk binnen de lijnen van zijn domein en breidt zich geenszins uit tot de openbare weg. Het gaat hier duidelijk om het naast elkaar plaatsen van 2 aparte leefwerelden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame niet naar de gevolgen voor het leefmilieu verwijst en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt. Anderzijds is de Jury van oordeel dat deze reclame niet inspeelt op de snelheid. Zij is van mening dat de wagen op de openbare weg niet voorgesteld is op een wijze die door de gemiddelde consument zou gepercipieerd worden als een aanzetting tot snelheid (het gekozen model + deze wagen is niet afgebeeld alsof hij snel rijdt).
De Jury is van oordeel dat het duidelijk is dat deze reclame de kwaliteiten van het voertuig in kwestie wil aanprijzen en dit zonder aan te sporen tot snelheid. De Jury is tevens van oordeel dat de afbakening tussen de openbare weg (woongebied, verkeerslichten,…) en het racecircuit (tribune met toeschouwers die vlaggen vasthouden) voldoende duidelijk is. Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2006