RENAULT – 08/10/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een Renault Modus.

Onderaan volgende vermeldingen: « Consommation (l/100km) : 4,5 à 7,6 - CO2 (g/km) 119 à 179 ».

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de verschenen advertentie een kwart pagina betrof (formaat 166×113 mm) en dat de gebruikte lettergrootte voor de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot 1,5 mm bedroeg.

Jurybeslissing

De Jury noteerde dat de lettergrootte in overeenstemming is met art.5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Modus
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/10/2008