RENAULT – 07/08/2009

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel «met ingebouwde GPS Carminat TomTom » toont een Renault Clio (onderaan: het logo van Tomtom).
Onder deze afbeelding, bevind zich de volgende tekst: « Nieuwe Renault Clio », «Gem.verbr.(l/100km) : 4,3-8,2. CO2-uitstoot (g/km) : 115-195 » en « milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be ». Daarnaast « Renault beveelt Elf aan » en het logo van Renault.

Motivering van de klacht(en)

De verbruiks-en CO2 gegevens moeten worden vermeld in een lettergrootte die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap (art. 5 Febiac code), hetgeen in casu niet het geval is aangezien de informatie in de reclame (nieuw model) veel groter is dan de informatie mbt CO2 en verbruik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat voor de affiche van 8m² de regel van drie werd toegepast om de afmetingen te berekenen daar dit formaat niet opgenomen is in de code Febiac. De berekening deden ze als volgt: Voor een 10m²= 55mm. Dus (55/10) x 8 = 44mm.

De adverteerder heeft laten gelden dat de afmeting voor de affiche van 20m² 76,8mm bedraagt terwijl de Febiac code 75 mm voorschrijft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot vermeld zijn in een lettergrootte die die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap in kwestie.

Bovendien heeft de Jury ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik 44mm bedragen (voor de 8m2 affiche) en 76,8 mm (voor de 20m2) affiche en dus beantwoorden aan de lettergrootte zoals voorgeschreven door art. 5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Clio
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/08/2009