RENAULT – 06/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “ Participez à notre grand concours et gagnez la nouvelle Dacia Sandero! » toont een afbeelding van de wagen in kwestie.
Daaronder uitleg mbt de wedstrijd, alsook vermelding van het brandstofverbruik en de CO2.
Onderaan bevindt zich een pictogram (prijs+verkort nummer), gevolgd door een tekst in kleine lettertjes mbt de voorwaarden.

Motivering van de klacht(en)

Het is moeilijk om de voorwaarden te kunnen lezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze wedstrijd werd gerealiseerd in samenwerking met Passe-Partout. De advertentie werd opgemaakt volgens de voorgeschreven regels van Febiac, zoals vermelding van het verbruik en CO² uitstoot van de wagen en de prijs van de afgebeelde wagen. Hij stelde echter niet op de hoogte te zijn van de te volgen regelgrote voor de legale vermelding van de wedstrijd en dat het op geen enkel ogenblik hun bedoeling is geweest om de lezers van Passe-Partout te misleiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de tekst onderaan in de advertentie (naast het pictogram), in te kleine letters wordt weergegeven. Aangezien het om essentiële informatie/voorwaarden gaat in deze tekst, is de Jury van oordeel dat deze wijze van weergave het risico inhoudt om de consument te misleiden mbt de deze voorwaarden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 van de wet op de handelspraktijkent (WHPC), alsook met art. 3 en 5 van de ICC code.

Wat de laatste zin in deze tekst betreft « Votre participation est un opt-in », is de Jury van oordeel dat de draagwijdte hiervan niet duidelijk is voor de consument en verduidelijking vraagt. Vooreerst weten niet alle consumenten wat opt-in betekent. Anderzijds is het niet duidelijk of u de deelname aan de wedstrijd beschouwt als een expliciete toestemming om hen nog te contacteren “in het kader van de wedstrijd zelf” OF “in het kader van andere publicitaire acties”. De Jury is van oordeel dat de wijze waarop dit geformuleerd is in deze advertentie het risico inhoudt om door de consument “niet of verkeerd” begrepen te worden (art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 ICC code).

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen (tekst groter vermelden + tekst verduidelijken) en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De Jury heeft er nota van genomen dat de wedstrijd inmiddels afgesloten is ( 17/09) en de adverteerder bevestigd heeft dat hij in de toekomst het nodige zal doen om te voldoen aan de normen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Concours Dacia Sandero
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/10/2008