RENAULT – 03/02/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een skiër die klaar staat om van een schans te springen. Op de achtergrond horen we een commentator. De skiër duwt zich af en op het ogenblik dat hij de schans afskiet en door de lucht zweeft, komt er een vliegtuig voorbij gevlogen dat de skiër aanvliegt. We horen dat de commentator opschrikt.
Vervolgens tekst: “Behoorlijk vervelend. Maar lang niet zo vervelend als onze Saloncondities missen. Tot 31 januari in het hele Renault-Net.” + logo van Renault.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend daar er geen saloncondities gelden voor de Clio.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot nergens “het hele Renault-Gamma” vermeldt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot niet spreekt over “het hele Renault-Gamma”, maar zich beperkt tot een verwijzing naar “het hele Renault-Net”, wat niet noodzakelijk het volledige gamma betreft.

Wat de scène met de skiër betreft, was de Jury van oordeel dat deze een duidelijk karikaturaal karakter vertoont en absurd overkomt. Zij is van mening dat binnen deze context, deze spot niet van aard is om door de meerderheid van het publiek letterlijk begrepen te worden, noch om hen te shockeren.

Bijgevolg en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Saloncondities Renault
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  03/02/2006