RENAULT – 02/04/2008

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een wagen van het merk, op een blauwe achtergrond, waarboven een halter wordt afgebeeld.
Tekst: “Logan MCV heeft nu een nog krachtigere diesel! Think big, pay little”. Daaronder staat in kleinere letters de volgende tekst : Nieuwe Renault-motor 1.5dCi 85 pk / minder dan 5,2 l per 100 km* / Dacia Logan MCV 1.4 vanaf : * Gemiddeld verbruik: Logan MCV 5,2 l – Logan 4,6 l. ** BTWi. Geldig tot 31/01/08. Afgebeeld model: Dacia Logan MCV Lauréate 1.6. Catalogusprijs : 11.400 euro TVAc. Het dubbel sterretje ** verwijst naar een prijs : 8.900 euro. Vermeldingen: logo van het merk, website adres Dacia, logo met betrekking tot de waarborg, logo met het aantal mogelijke plaatsen en de naam van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame wordt niet alleen geen rekening gehouden met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (leesbaarheid en zichtbaarheid), maar er wordt evenmin informatie gegeven aan de consument over de CO2-uitstoot van de betreffende auto. Bovendien beantwoordt deze reclame niet aan punt 3 van Bijlage 4 van dit K.B., vermits het brandstofverbruik niet in liters per 100 kilometer is aangeduid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het niet vermelden van de CO2-uitstoot in de reclame, een vergissing betreft. Hij voegde eraan toe dat het om een internationale campagne gaat, die overgenomen en vertaald werd. Hij heeft bevestigd dat alle advertenties intussen werden aangepast.

Jurybeslissing

De Jury heeft de betreffende advertentie onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat de gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik in de advertentie vermeld staan, maar dat de gegevens m.b.t. de CO2-uitstoot ontbreken, hetgeen strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Dienaangaande heeft de adverteerder aan de Jury bevestigd dat de advertenties op dat punt intussen aangepast werden.

Wat de wijze van vermelding van het brandstofverbruik betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie de volgende vermelding bevat: slechts 5,2 l per 100 km, met een sterretje dat verwijst naar: gemiddeld verbruik: Logan MCV 5,2 l – Logan 4,6 l.

De Jury is bijgevolg van oordeel dat de betreffende advertentie duidelijk vermeldt hoeveel het verbruik per 100 km bedraagt, wat conform het hogervermeld Koninklijk Besluit is.

Tenslotte wordt het deel van de klacht met betrekking tot de leesbaarheid en de zichtbaarheid van de vermeldingen voor de consument aan het algemeen dossier in verband met deze kwestie toegevoegd.

Aangezien er geen hoger beroep werd ingesteld, werd het dossier afgesloten.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Dacia Logan
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/04/2008