REMY-COINTREAU – BARRIO CANTINA – 17/06/2015

Beschrijving van de reclame

Bij het evenement Barrio Cantina in het Koning Albertpark te Brugge werden gratis proevertjes van alcoholhoudende drank Licor 43 aangeboden.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat op 4 juni 2015 om 18u40 gratis proevertjes van de sterke drank ‘43’ aangeboden werden in het Koning Albertpark (openbaar domein) te Brugge. Het ging om een evenement waarvoor er geen inkomgeld betaald moest worden.
Er was een stand waar men de drank kon kopen, maar voor de stand werden proevertjes uitgedeeld om mensen te lokken de dranken te kopen.
De klager haalt aan dat zo’n praktijken volgens artikel 5.1 van het Alcoholconvenant niet toegelaten zijn.

Standpunt van de adverteerder

Barrio Cantina, de organisator van het betrokken evenement, deelde mee dat de stad Brugge hem een vergunning toegekend heeft voor het organiseren van zijn evenement en dat nergens in deze vergunning een beperking opgenomen werd met betrekking tot het aanbieden van alcoholische dranken. Hij deelde ook mee dat de site, met toelating, volledig omheind was. Zodoende vond het evenement plaats op publiek domein, echter met privaat karakter.

Remy-Cointreau, de Belgische verdeler van de betrokken alcoholhoudende drank, deelde mee dat hij inderdaad Licor 43 gesampled heeft op het evenement Barrio Cantina te Brugge en dat deze sampling in het kader van een privé-event gebeurde met toestemming van de organisatie van Barrio Cantina.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat bij het evenement Barrio Cantina in het Koning Albertpark te Brugge gratis proevertjes van de alcoholhoudende drank Licor 43 aangeboden werden.

De Jury is van oordeel dat de promotionele actie in kwestie een inbreuk uitmaakt op artikel 5.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken dat het volgende bepaalt: “Het is verboden om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de verdeler van Licor 43 en de organisator van het evenement Barrio Cantina derhalve verzocht om geen dergelijke promotionele actie meer te voeren.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: REMY-COINTREAU - BARRIO CANTINA
Product/Dienst: Licor 43
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  17/06/2015