REMY COINTREAU – 29/08/2012

Beschrijving van de reclame

De Belgische Facebookpagina van de adverteerder toont foto’s van promo-avonden.

Motivering van de klacht(en)

Jägermeister organiseert promotionele avonden waarvan de foto’s op de Facebook Belgium-pagina worden geplaatst en die dan ook reclamecontent worden die onderworpen is aan de zelfregulerende codes. Veel van de foto’s schenden één of meerdere regels: verband tussen consumptie en seksueel succes, consumptie door minderjarigen, de grote opblaasbare fles suggereert een overmatige of risicovolle consumptie (bv. nabootsing van risicovolle consumptie aan de rand van het water).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft nota genomen van de klacht van de consument en de vermelde afbeeldingen zullen van de lokale Facebook België-groep worden verwijderd.
Hij zal de afbeeldingen op de Facebookpagina eveneens opnieuw screenen om zich ervan te verzekeren dat geen enkele onder hen een verband toont tussen seks en alcohol.

Hij heeft eveneens benadrukt dat de Facebookgroep enkel toegankelijk is voor personen met de wettelijke leeftijd om alcohol te consumeren. De promoties in bars en op evenementen mikken eveneens slechts op personen met de wettelijke leeftijd om alcohol te consumeren.

Bij het voeren van marketing voor Jägermeister draagt de adverteerder er zorg voor om enkel verantwoordelijke consumptie te promoten. De basis van alle marketingactiviteiten van Jägermeister is de Jägermeister Marketing Code, die duidelijk stipuleert dat Jägermeister bedoeld is voor volwassenen met de wettelijke aankoopleeftijd en dat zijn engagement voor verantwoordelijke consumptie een belangrijk en integraal deel uitmaakt van zijn reclame en marketingpraktijken. Jägermeister ontmoedigt overmatige consumptie.

Jurybeslissing

De Jury heeft de klacht in kwestie, die afkomstig is van een persoon die werkt voor het European Forum for Responsible Drinking (EFRD), onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat het EFRD een alliantie van gedistilleerde dranken-bedrijven is die onder andere de belangen van haar leden vertegenwoordigt en verdedigt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een Facebookpagina van een gedistilleerde dranken-bedrijf dat geen lid is van het EFRD en die ingaat tegen de belangen van de leden van het EFRD.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht onontvankelijk is op basis van artikels 2 en 5 van het reglement van de JEP (commercieel doel nagestreefd met de klacht).

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: REMY COINTREAU
Product/Dienst: Jägermeister
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  29/08/2012