REIZEN R. VAN GYSEGHEM – 18/04/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Beleef 3 carnavals in Nice, Menton en Venetië” biedt een rondreis van 6 dagen aan gedurende de carnavals-vakantie van 3 tot 9 maart. De tekst beschrijft de bezoeken en activiteiten op de 3 plaatsen. Een illustratie vermeldt “67e fête de citron. Les fables de la Fontaine à Menton”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misleidend want het feest in Menton heeft plaats van 11 tot 27 februari. Er is geen carnaval in Menton tussen 3 en 9 maart.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat er geen enkel risico op verwarring bestaat aangezien het programma duidelijk is en niet wil laten geloven dat de deelnemers de stoet zullen bijwonen.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van oordeel dat de activiteiten beschreven in het programma in de advertentie (buiten de carnavalperiode in Menton en een gewoon bezoek aan de stad Venetië) niet overeenstemmen met de titel. Zij heeft bijgevolg de aanbeveling gedaan voor eventuele toekomstige gelijkaardige advertenties de titel te wijzigen teneinde ieder risico op dubbelzinnigheid en verwarring in hoofde van de consument te vermijden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij rekening zal houden met de opmerkingen van de Jury.

Adverteerder: REIZEN R. VAN GYSEGHEM
Product/Dienst: Reizen carnaval Menton
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/04/2000