REGNIERS – 11/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “GT’aime” toont een wagen van het merk.

Daaronder, tekst in kleine letters: “Geef voorrang aan veiligheid. Gemiddeld verbruik (L/ 100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 13-6,9 / 218 » en website van de adverteerder.

Onderaan: vermelding van de contactgegevens van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie laat geloven dat het brandstofverbruik varieert van 6,9 tot 13 l/100km, hetgeen misleidend is aangezien het verbruik 9,2l/100km bedraagt.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau deelde de technische gegevens mee van de Opel GT om de verbruiksgegevens te verduidelijken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het brandstofverbruik zowel buiten de bebouwde kom als binnen de bebouwde kom wordt vermeld , terwijl slechts één cijfer wordt weergegeven mbt de CO2 uitstoot .

De Jury heeft er de aandacht op gevestigd dat het “officiële brandstofverbruik” en de “officiële specifieke CO2 uitstoot” van de wagen in kwestie dient vermeld te worden en heeft terzake verwezen naar de definities van “officieel brandstofverbruik” en “officiële CO2-uitstoot” zoals weergegeven in het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (zie art. 1,7° en 8°).

Zij heeft er tevens op gewezen dat indien de reclame verschillende modellen dekt dan OF de officiële brandstofverbruikgegevens en CO2 voor alle vermelde modellen OF een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik dienen te worden opgenomen (bijlage IV van het hogervermelde K.B.)

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het hogervermelde K.B van 5 september 2001 en in afwachting daarvan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat de Opel GT slechts in 1 motor beschikbaar is en dat hij vanaf nu het gemiddelde verbruik (9,2l/100km)en de gemiddelde CO-uitstoot (218g/km)zal vermelden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: REGNIERS
Product/Dienst: Opel GT
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/06/2008