RECUPEL – 29/11/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een huis, op een onweerachtige avond, waar men drie als lamp verklede vrouwen ziet. Ze zitten neer en kijken naar een horrorfilm. De film gaat met name over een vrouw verkleed als lamp die door een man in een vuilbak wordt geduwd om het deksel te kunnen sluiten. De vrouwen schreeuwen, huilen, bedekken hun ogen en houden elkaars handen vast.
VO: “Breng je oude lampen toch naar het recyclagepark of recyclepunt in je buurt. Vind alle inzamelpunten op recupel.be.”
Men ziet dan dezelfde vrouwen glimlachend rond een recyclagepunt van de adverteerder. Ingevolge een donderslag schreeuwen ze opnieuw.
Tijdens de volledige duur van de spot staat de vermelding “recupel.be” rechts onderaan het scherm.

Motivering van de klacht(en)

1) Denkend aan de kinderen die deze reclame zien, deelde de klager mee dat de kreten van de vrouwen hyperstresserend zijn en dat deze reclame hem bang maakt. Hij voegde toe dat men hem gelijk zou kunnen stellen met geweld tegen vrouwen.

2) De klager deelde mee dat zijn kleinkinderen nachtmerries krijgen van die ‘horror clip’.

3) De klager vindt dat in deze sensibiliseringscampagne het geschreeuw buiten proportie is voor de over te brengen boodschap.

4) De klager vraagt zich af of het nodig is om met zoveel lawaai duidelijk te maken dat men de lampen naar het containerpark moet brengen en of dit niet op een rustigere manier kan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde volgende punten mee.

1. De spot is een antwoord op een reëel probleem (kapotte lampen laten rondslingeren of ze dumpen in de vuilnisbak), dat gevaarlijk is voor het milieu. De spot vertrekt van het foutieve gedrag dat uitvergroot gebracht wordt onder de vorm van een horrorfilm. Het geschreeuw is bijgevolg een essentieel onderdeel van het verhaal.

2. Om meer betrokkenheid te creëren bij de kijker is bewust gekozen voor acteurs met een pak aan. Zo kan een heel functionele boodschap op een menselijkere en persoonlijkere manier verteld worden.

3. Gezien het horror-concept van het verhaal is er bewust gekozen voor vrouwelijke hoofdrolspeelsters. In deze context merkt de adverteerder op dat hij sinds 2010 campagne voert m.b.t. de correcte afdanking van lampen en armaturen. In de vorige twee campagnes werden de lampen steeds vertolkt door mannen omdat dit beter aansloot bij het verhaal en het gekozen concept. De keuze voor man of vrouw is dus puur gelinkt aan het concept.

4. Bij het inplannen van de spot heeft hij zich verzekerd dat deze niet voor, tijdens of na kinderprogramma’s werd verspreid.

5. Deze campagne werd bevraagd door het onafhankelijk marktonderzoeksbureau GfK en de likeability van dit concept wijkt niet af van het gemiddelde van zijn campagnes. Er zijn geen extreem negatieve uitschieters in de quotering.

6. De spot blijkt ook geapprecieerd te worden omwille van de duidelijke boodschap.

De adverteerder deelde ten slotte mee dat niet kan worden volgehouden dat de spot minachting, wantrouwen of spotternij verwekt betreffende een bepaalde categorie personen en/of dat hij een categorie personen kleineert of discrediteert. Ook de keuze voor vrouwelijke hoofdrolspeelsters en het gebruik van geschreeuw liggen volledig in lijn met het gekozen concept en de verhaallijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot drie vrouwen verkleed als lamp toont die al schreeuwend een horrorfilm bekijken waarin een man een vrouw verkleed als lamp in een vuilbak duwt om het deksel te kunnen dicht doen.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder met deze spot de kijkers uitnodigt om lampen binnen te brengen in een containerpark of een recyclagepunt.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder, om het publiek te informeren over het inzamelen van lampen en foutief gedrag aan te kaarten, gekozen heeft voor het concept van een horrorfilm waarbij de vrouwen die een kostuum dragen de lampen belichamen en waarbij de kreten van de vrouwen inherent zijn aan de context.

De Jury is van mening dat de sensibiliseringsboodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de spot en dat de visuele en auditieve elementen een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP Regels inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECUPEL
Product/Dienst: Recyclage lampen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2017