RECUPEL – 23/11/2010

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont een man die zijn oude spaarlampen en armaturen naar het containerpark brengt. In het containerpark nemen de man en de spaarlamp afscheid van elkaar. De spaarlamp lijkt droevig, maar als hij zich omdraait en de andere spaarlampen ziet begint hij te glimlachen en wandelt er vastberaden naartoe. Dit verbaast de man.

Voice-over: “Ben je toe aan een nieuwe spaarlamp? Breng dan je oude naar het containterpark… en vergeet ook je oude armaturen niet.”

Logo van Recupel en vermelding van de website: www.watmetmijnspaarlamp.be

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame beledigend voor alle oudere mensen. Hij vindt dat er duidelijk allusie gemaakt wordt op oudere mensen en defecte lampen, om deze te laten vervangen door jongeren en dat ouderen nutteloos en waardeloos zijn.

Vervang de ouderen in de clip door joden, asielzoekers, mensen zonder papieren, mensen die allen vervolgd werden 70 jaar terug en je ziet de stupiditeit van de Endlösung.

Je kunt geen verband maken met oudere mensen die in een containerpark belanden, en die door jongeren vervangen worden.

Deze clip is duidelijk discriminerend voor mensen die niet actief zijn in de maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn spot volledig conform de vigerende wetgeving, ICC code en de toepasselijke aanbevelingen van de JEP is.

- De spot is een antwoord op een reëel probleem: sommige mensen laten kapotte spaarlampen zomaar rondslingeren of dumpen ze in de natuur of bij de verkeerde afvalfractie. Dat is gevaarlijk voor het milieu. De lampen naar het containerpark brengen is precies het tegenovergestelde van ‘dumpen’. Het containerpark biedt de zekerheid van een veilige, gecontroleerde behandeling en verwerking tot nieuwe materie.
- De acteurs in de spot zijn duidelijk 40-ers, geen ouderen
- De lampen zijn acteurs met een pak aan, wat duidt op de symboliek: het gaat niet om de mens die in het pak zit, wel om de lamp. Waarom gebruikt de spot dan mensen? Omdat een heel functionele boodschap (‘breng uw oude lampen naar het containerpark’) dan op een menselijke, warme manier kan verteld worden. Zo creëert de campagne meer betrokkenheid bij de kijker.
- Iedereen die de spot bekijkt, ziet meteen dat de spaarlamp duidelijk nog plannen heeft in het containerpark: hij stapt parmantig af op enkele vrouwelijke lampen die hij blijkbaar al heeft opgemerkt. Hij trekt op veroveringstocht. Het containerpark is dus geen eindstation, maar een nieuwe fase in het leven van de lamp. Dat klopt trouwens ook in de realiteit: recycleren betekent een tweede leven geven.
- De spot toont een emotioneel afscheid tussen de spaarlamp en de papa van het gezin. Een beetje een droevig moment, maar dat is gewoon omdat de lamp jarenlang voor licht heeft gezorgd in het huisgezin. Daarna zien we echter hoe de papa (de chauffeur) verbaasd kijkt als de spaarlamp ‘verleidelijk’ naar de vrouwelijke lampen toestapt. Je ziet de papa echt denken: ‘Amai, die spaarlamp is toch wel een kerel die me blijft verrassen’.
- De toon van de spot is melancholisch, maar de zachte humor is onmiskenbaar.
- De voice-over op het einde vertelt nog eens letterlijk wat de kernboodschap is. Er is dus geen enkele allusie op het verwijderen van mensen uit de maatschappij.
- De positieve, optimistische teneur van het verhaal is duidelijk: de spaar- en tl-lampen gaan een vrolijk tweede leven tegemoet.

Kortom, er kan niet ernstig worden volgehouden dat de spot minachting, wantrouwen of spotternij verwekt betreffende een bepaalde categorie personen (volgens de klager de ‘niet-actieve bevolking’) en/of dat hij een categorie personen kleineert of discrediteert. Anders dan de klager beweert wordt in de spot op geen enkele wijze gesuggereerd dat de ene of de andere bevolkingsgroep nutteloos of waardeloos is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot op een humoristische manier afgedankte lampen en armaturen toont (acteurs met een pak aan) die naar het containerpark gebracht worden.

De Jury merkt op dat de spot op een symbolische en positieve manier gerealiseerd werd om de boodschap in kwestie (breng je oude lampen naar het containerpark waar ze een tweede leven tegemoet gaan) over te brengen.

De Jury is van oordeel dat deze afbeeldingen geen allusie maken op oudere mensen die door jongeren zouden moeten vervangen worden. De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om gepercipieerd te worden als kleinerend of discriminerend ten aanzien van mensen die niet actief zijn in de maatschappij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECUPEL
Product/Dienst: Inzameling spaarlampen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2010