RECUPEL – 23/08/2018

Beschrijving van de reclame

De affiches tonen glimlachende vrouwen in lampenkostuum die op hun zij liggen, met de tekst “Oude lampen en armaturen hier welkom!”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de affiches afbeeldingen van een vrouwenlichaam in combinatie met wegwerpmateriaal bevatten. Volgens haar geeft het vrouwenlichaam geen functionele toevoeging aan de boodschap en is het als minderwaardig object voorgesteld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne een antwoord is op een reëel probleem (kapotte lampen en armaturen laten rondslingeren of ze in de vuilnisbak dumpen), dat gevaarlijk is voor het milieu.
De pancartes op de recyclageparken kaderen in een ruimere campagne waarvan de hoofddrager een Tv-spot is (met als laatste uitzendperiode oktober-november 2017 maar nog te zien op YouTube). De Tv-spot vertrekt van het foutieve gedrag dat uitvergroot gebracht wordt onder de vorm van een horrorfilm.

Om meer betrokkenheid te creëren bij de kijker is bewust gekozen voor acteurs met een pak aan om een heel functionele boodschap op een menselijkere en persoonlijkere manier te vertellen.

Gezien het horror-concept van het verhaal is er bewust gekozen voor vrouwelijke hoofdrolspeelsters. In deze context merkt de adverteerder graag op dat hij sinds 2010 campagne voert met betrekking tot de correcte afdanking van lampen en armaturen en dat in de vorige twee campagnes de lampen steeds vertolkt werden door mannen omdat dit beter aansloot bij het verhaal en het gekozen concept. De keuze voor man of vrouw is dus puur gelinkt aan het concept.

Kortom, er kan volgens de adverteerder niet ernstig worden volgehouden dat de pancartes minachting, wantrouwen of spotternij verwekken betreffende een bepaalde categorie personen en/of dat ze een categorie personen kleineren of discrediteren. De pancartes geven geenszins de boodschap dat vrouwen minderwaardig zouden zijn of als wegwerpmateriaal beschouwd moeten worden. De keuze voor vrouwelijke hoofdrolspeelsters ligt volledig in lijn met het gekozen concept en de verhaallijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de visuals van de betrokken affiches vrouwen tonen in lampenkostuums.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder met deze reclames de gebruikers uitnodigt om lampen en armaturen binnen te brengen in een containerpark.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder, om deze heel functionele boodschap op een persoonlijkere en menselijkere manier over te brengen, bewust gekozen heeft om de lampen te laten uitbeelden door vrouwen in een kostuum.

De Jury is van mening dat de sensibiliseringsboodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de reclames en dat de visuele elementen een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

Zij is tevens van mening dat de affiches de vrouw niet op een negatieve manier of als minderwaardig voorstellen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECUPEL
Product/Dienst: Recyclage lampen
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/08/2018