RECUPEL – 12/12/2017

Beschrijving van de reclame

De visuals van de betrokken reclames (affiche, advertenties in de krant, website en Facebookpagina van de adverteerder) tonen allemaal de recyclepunten van de adverteerder en vrouwen in lampen- en armaturenkostuum.

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager is de reclame met de naakte vrouwen (vrouwengezichten en lichamen van mannequins met daarop een afvalproduct) seksistisch.

2) Volgens de klager gaat het om een degraderend gebruik van het beeld van de vrouw, om volstrekt ongepaste naaktheid, om ridicule en vernederende posities en vermommingen en om onaanvaardbare seksistische voorstellingen.

3) De klager vindt dat dit een voorbeeld te meer is van een vreselijke reclame die de vrouw in een object verandert, gratuit en degraderend.

4) De klager haalde aan dat een naakte vrouw, zonder schaamhaar, niets te maken heeft met het recycleren van lampen. Hier blijkt enkel minachting uit voor vrouwen, geen enkel respect. De reclame is vernederend voor vrouwen volgens hem.

5) De klager deelde mee dat de beelden van naakte vrouwen-objecten niet in verband staan met het sensibiliseren voor recycleren.

6) De klager vindt dat de afbeeldingen van naakte vrouwen (zonder geslacht of beharing) een schande zijn voor het beeld van de vrouw. Deze afbeeldingen kunnen volgens hem kinderen choqueren en een degraderend en utilitair beeld van de vrouw creëren.

7) De klager vindt de reclame die het onbehaarde lichaam van een kind op de voorgrond plaatst seksistisch en degraderend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gebruik van de als lamp verklede vrouwen deel uitmaakt van een grotere campagne met betrekking tot de inzameling en verwerking van spaarlampen en armaturen. Hij verwees hierbij naar de beslissing van de JEP Recupel 29/11/17 en benadrukte dat de uitingen waarnaar verwezen wordt declinaties van deze Tv-spot zijn.

De campagne is een antwoord op een reëel probleem (kapotte lampen laten rondslingeren of ze dumpen in de vuilnisbak), dat gevaarlijk is voor het milieu.

Gezien het horror-concept van de Tv-spot is er bewust gekozen voor vrouwelijke hoofdrolspeelsters. In deze context merkt de adverteerder graag op dat hij sinds 2010 campagne voert met betrekking tot de correcte afdanking van lampen en armaturen en dat in de vorige twee campagnes de lampen steeds vertolkt werden door mannen omdat dit beter aansloot bij het verhaal en het gekozen concept. De keuze voor man of vrouw is dus puur gelinkt aan het concept. Hij merkte tevens op dat ook in de vorige campagnes met de mannen gebruik werd gemaakt van dezelfde lampenpakken in combinatie met de maillots.

Om meer betrokkenheid te creëren bij de kijker is bewust gekozen voor acteurs met een pak aan om een heel functionele boodschap op een menselijkere en persoonlijkere manier te vertellen.

Kortom, er kan volgens de adverteerder niet ernstig worden volgehouden dat de reclames minachting, wantrouwen of spotternij verwekken betreffende een bepaalde categorie personen en/of dat ze een categorie personen kleineren of discrediteren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de verschillende visuals van de betrokken reclames vrouwen tonen in lampen- en armaturenkostuums en dat het niet om naaktheid gaat.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder met deze reclames de gebruikers uitnodigt om lampen en armaturen binnen te brengen in een containerpark of een recyclagepunt.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder, om deze heel functionele boodschap op een persoonlijkere en menselijkere manier over te brengen, bewust gekozen heeft om de lampen te laten uitbeelden door vrouwen in een kostuum.

De Jury is van mening dat de sensibiliseringsboodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de reclames en dat de visuele elementen een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie niet in strijd zijn met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECUPEL
Product/Dienst: Recyclage lampen
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/12/2017