RECUPEL – 09/08/2011

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont personen die hun afgedankte elektroapparaten (met zingende stekkers) naar het containerpark brengen met de volgende boodschap: Recycleren, daar zit muziek in. Breng afgedankte elektroapparaten gratis naar het containerpark. Recupel, recycleer mee voor een mooiere wereld. Het website adres recupel.be wordt rechts onderaan het scherm in beeld gebracht.

Motivering van de klacht(en)

In het spotje wordt beweerd dat men zijn oude elektrotoestellen gratis naar het containerpark kan brengen.
Zo'n voorgestelde actie ondernemen is helemaal niet gratis:
1) de klant heeft immers bij aankoop van het toestel al een recubeltaks betaald. Deze dient net om een ophaling en verwerking van oude toestellen mee te betalen. Dat feit wordt overigens verzwegen in het filmpje.
2) de toegang tot een containerpark is ook haast nooit echt gratis. Meestal dien je een toegangskaart aan te schaffen
3) containerparken zijn meestal enkel voorzien op autobezoekers. Je met de wagen verplaatsen kan je vandaag ook moeilijk gratis noemen met ondermeer de hoge brandstofkosten ...
Het filmpje vergeet ook nog te melden dat je daarvoor ook terecht kan bij de electrohandelaar waar je een nieuw apparaat kocht. Het filmpje is dus niet alleen leugenachtig maar ook nog inhoudelijk onvolledig.

Standpunt van de adverteerder

Art. 4

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TVspot personen toont die hun afgedankte electroapparaten (met zingende stekkers) naar het containerpark brengen met de volgende boodschap: Recycleren, daar zit muziek in. Breng afgedankte elektroapparaten gratis naar het containerpark. Recupel, recycleer mee voor een mooiere wereld. Het website adres recupel.be wordt recht onderaan het scherm in beeld gebracht.

De Jury merkt op dat de spot op een symbolische en positieve manier gerealiseerd werd om de boodschap in kwestie (recycleren) over te brengen.

Het feit dat er reeds recupel-bijdragen betaald worden bij aanschaf van elektrische toestellen, dat de burger zich een toegangskaart voor het containerpark dient aan te schaffen en dat de winkels een aanvaardingsplicht hebben, zijn geen elementen die in het kader van deze TV spot dienen weerhouden te worden en die geen afbreuk doen aan de beweringen in de spot. Het zijn elementen die algemeen geweten en gekend zijn door de gemiddelde consument. Bovendien wordt de website recupel.be in beeld gebracht waar men meer informatie kan vinden over ondermeer de recupel bijdrage, het containerpark en de aanvaardingsplicht van winkels.

De Jury is van oordeel dat deze TV spot niet van aard is om de consument te misleiden op dit vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECUPEL
Product/Dienst: Recyclage elektroapparaten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/08/2011