RECTO RECTO – 05/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een leeg glas wijn met de volgende tekst :
LES VINS DEMOCRATIQUES OUBLIES PAR LES CRITIQUES ? C'EST NOTRE RAYON ! www.rayonvin.be Le classement interactif des vins de grandes surfaces.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat de educatieve slogan zoals voorzien in art. 11 van het Convenant niet.

Jurybeslissing

De Jury contacteerde de adverteerder en wees hem op de verplichting in het convenant om de educatieve slogan te vermelden in reclame voor alcoholhoudende dranken. De Jury wees erop dat als reclame wordt beschouwd: elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van alcoholhoudende dranken te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.

De adverteerder deelde mee dat er geen alcoholhoudende dranken verkocht worden (ook niet via de webshop) en dat hij ook niet de bedoeling heeft om dit in de toekomst te doen. Hij stelde dat rayonvin.be de tegenhanger is van de Nederlandstalige kurkdroog.be waar een communauteit van surfers zijn oordeel uitspreekt over wijnen en deze oordelen gepubliceerd worden.

De Jury nam er nota van dat er via de webshop geen wijnen verkocht worden en de website enkel als doelstelling heeft om oordelen over wijnen te communiceren. Aangezien de adverteerder in kwestie enkel als doelstelling heeft om te informeren en er geen commerciƫle doelstelling op na houdt om de verkoop van wijnen te bevorderen (rechtstreeks of onrechtstreeks), heeft zij aan de adverteerder meegedeeld dat de educatieve slogan dan niet vermeld dient te worden.

Adverteerder: RECTO RECTO
Product/Dienst: www.rayonvin.be
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/01/2007