RECTICEL – 11/09/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Beka. Koester je nacht”, toont de affiche een naakte jonge vrouw op handen en voeten die haar baby in kruippakje tussen haar tanden draagt op een manier dat een dier haar jongen draagt.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame ondermijnt de waardigheid van de vrouw omdat men haar gelijkstelt met een dier en haar gelijkwaardigheid met het mannelijke geslacht wordt ontkend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de doelgroep koppels van rond de dertig zijn, waarbinnen het eerder de vrouw is die beslist welk slaapsysteem gekocht wordt. Bijgevolg besliste hij om te werken met een beeld van een jonge hedendaagse vrouw. De adverteerder benadrukte tevens dat het merkkapitaal bestaat uit Beka-katjes, die zichtbaar zijn in het logo. Bepaalde eigenschappen van katachtigen die symbool staan voor onafhankelijkheid, assertiviteit en nestwarmte worden aangewend.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de manier waarop de affiche werd uitgevoerd en met de meegedeelde informatie was de Jury de mening toegedaan dat het om een symbolische voorstelling gaat waarbij de vrouw opgewaardeerd wordt door haar onafhankelijkheid, assertiviteit en haar kwaliteiten als moeder te benadrukken. Daar er tevens geen inbreuken konden worden vastgesteld op de toepasselijke wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, was zij van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RECTICEL
Product/Dienst: Beddengoed
Media: Affiche
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2001