RECKITT BENCKISER – 28/02/2012

Beschrijving van de reclame

De TV-spot begint met een scène waarin een vrouw haar twee kinderen een bad geeft.
In de loop van de TV-spot tijdens de scènes waarin de vrouw alleen het product in de badkamer demonstreert verschijnt onderaan het scherm de volgende vermelding: “Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvoorzorgen.”
Op het einde van de TV-spot wordt op de voorgrond een beeld van het product getoond, met op de achtergrond een vervaagd beeld van de vrouw en de twee kinderen in de badkamer waarbij de vrouw zeer stil iets zegt waarin de woorden “tandjes poetsen” voorkomen.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager mag deze reclame onmiddellijk van het scherm verdwijnen, omdat men op het einde van de spot, wanneer de fles badkamerreiniger in het groot wordt getoond, de moeder in de achtergrond tegen de twee kindjes hoort zeggen: "tandjes poetsen ...". Dit is ideaal om kleine kinderen de totaal verkeerde link te laten leggen als ze straks in de badkamer staan en zou wel eens ongelukken kunnen teweegbrengen. De klager hoopt hiermee een mensenleven te hebben gespaard.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat wanneer de moeder praat over de tijd die ze besteedt aan het schoonmaken van haar badkamer en het product demonstreert, de kinderen er niet meer zijn en dat de wettelijke vermeldingen betreffende dit soort product weergegeven worden in het onderschrift: “Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvoorzorgen.” Op het einde van de spot, als het schoonmaken van de badkamer beëindigd is, ziet men de moeder terug die bijna klaar is met de badkamer op te ruimen, het product is van het scherm verdwenen en het is op dat moment dat de kinderen in hun pyjama in de armen van hun moeder lopen die hen spreekt over het tanden poetsen. Deze opmerking die de moeder maakt over het tanden poetsen is amper hoorbaar en geeft enkel maar een scène weer uit het dagelijkse leven van elk gezin met kinderen.

Op dat precies ogenblik is het product volledig uit de badkamer en deze scène van het leven verdwenen. Op geen enkel moment tijdens de reclamespot zijn de kinderen in aanwezigheid van het product te zien. De scène van de moeder met haar kinderen wordt een secundair beeld, bijna wat wazig en het product wordt op de voorgrond gesteld, zoals het gebruikelijk is om te doen op het einde van elke reclame, zonder deel uit te maken van het gesprek van de moeder met haar kinderen, het is volledig uitgesloten. Bijgevolg is het vanzelfsprekend dat, voor elke gemiddeld scherpzinnige consument, het product wordt voorgesteld als een product dat uitsluitend bestemd is voor het schoonmaken van de badkamer en dat een risico op verwarring met tandpasta of een product voor de tanden uit te sluiten is. Volgens de adverteerder kunnen noch de vorm, noch de wijze waarop het product gepresenteerd wordt, doen denken dat er een risico op verwarring bestaat met een product dat bestemd is voor het poetsen van de tanden van kinderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het einde van de TV-spot in kwestie op de voorgrond een beeld van het product getoond wordt, met op de achtergrond een vervaagd beeld van een vrouw en twee kinderen in een badkamer waarbij de vrouw zeer stil iets zegt waarin de woorden “tandjes poetsen” voorkomen.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat in de loop van de TV-spot tijdens de scènes waarin de vrouw het product demonstreert onderaan het scherm de volgende vermelding verschijnt: “Gevaarlijk. Respecteer de gebruiksvoorzorgen.”

De Jury is van mening dat deze TV-spot geen onveilige of gevaarlijke praktijken toont en nergens een verband legt tussen het gebruik van een badkamerreiniger en het poetsen van de tanden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument in verwarring te brengen omtrent de bestemming van het product en niet getuigt van maatschappelijke onverantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Cillit Bang badkamerreiniger
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/02/2012