RECKITT BENCKISER – 26/08/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw tijdens verschillende dagdagelijkse activiteiten (opstaan, fietsen, vergadering op het werk, zwembad). We zien dat ze hoofdpijn heeft en vervolgens zien we een glas water en een doos van het product in kwestie. Het woord “hoofdpijn” verschijnt in het groot op het scherm en wordt uitgewist door het logo van Nurofen. De vrouw hervat haar vergadering met de glimlach. De woorden “wordt 2X sneller opgenomen*” verschijnen in het groot op het scherm met de vermelding “*dan 2 tabletten Nurofen 200 mg”. Daarna zien we de vrouw op een dansvloer. De tekst “Nurofen. Werkt precies waar het nodig is.” en een beeld van het product en een glas water verschijnen.

Voice-over: “Wanneer je van die drukke dagen beleeft, heb je geen tijd voor zwaardere hoofdpijn. Neem Nurofen 400 Fastcaps. Speciaal ontwikkeld om twee keer sneller te worden opgenomen om de pijn snel te verlichten. Nurofen, werkt precies waar het nodig is.”.

Tekst op het scherm: “Nurofen 400 Fastcaps is een geneesmiddel met ibuprofen voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of door personen met een maag- of darmzweer, een allergie aan acetylsalicylzuur of aan andere anti-inflammatoire middelen. Vraag raad aan uw apotheker. Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA. VN 608/11-2014.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager banaliseert/stimuleert deze reclamespot het gebruik van pepmiddelen. Na een dag die goed begon, zien we een werkneemster die hoofdpijn heeft tijdens een vergadering en de pijn verlicht door Nurofen te nemen. Het is niet genoeg dat ze er weer bovenop is, want we zien hoe ze ’s avonds naar een club gaat om te feesten en te dansen. Dat is problematisch. Wanneer we ons niet goed voelen en een dergelijk geneesmiddel hebben moeten nemen, beveelt het gezond verstand aan om te gaan rusten eens de werkdag achter de rug is en niet om te gaan feesten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Nurofen zonder geneeskundig voorschrift mag worden afgeleverd en een vergunning voor het in de handel brengen heeft gekregen waardoor er commerciële reclame voor het product mag worden gemaakt. Zo werd de spot, in overeenstemming met de in België geldende regelgeving, in België goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op 25 november 2012. Gegeven dat dit agentschap als doel heeft “om de consumenten optimaal te beschermen”, is zijn controle op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik zowel gebaseerd op de algemene reglementering inzake reclame als op een specifieke wetgeving met als doelstelling een rationeel geneesmiddelengebruik, in alle objectiviteit, op basis van correcte en volledige informatie.

De adverteerder wil daarenboven verduidelijken dat de reclame geenszins kan worden beschouwd als een aansporing voor de consument om het geneesmiddel te gebruiken wanneer dat niet aangewezen is met als enig doel een pepmiddel te nemen. Conform de bijsluiter kan Nurofen 400 Fastcaps gebruikt worden “tegen milde tot matige pijn”. Het gaat er inderdaad om symptomen te verzachten die, wanneer zij aanhouden, een medische consultatie zouden vergen. Die informatie staat duidelijk in de bijsluiter, die aandachtig gelezen moet worden voor het gebruik van het geneesmiddel.

Het scenario van de spot wijst enkel op de wetenschappelijk bewezen doeltreffendheid van het product tegen milde tot matige pijn, waardoor men zijn activiteiten gedurende de rest van de dag kan voortzetten. Deze enscenering kan niet beschouwd worden als een aanbeveling met betrekking tot de levensstijl. Het gaat enkel om een artistieke creatie toegelaten door het visum VN 608/11-2014, waarvan de teneur in overeenstemming is met de wetenschappelijke staving die de doeltreffendheid bevestigt van het product waarvoor door de overheid een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een TV-spot voor een geneesmiddel dat zonder voorschrift mag worden afgeleverd en waarvan de publieksreclame onderworpen is aan het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat de TV-spot een voorafgaand visum heeft gekregen na een positief advies van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen, en dit overeenkomstig artikel 16 en 17 van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder andere de volgende vermeldingen bevat: “Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker.”.

De Jury is van oordeel dat het scenario van de spot toont hoe hoofdpijn kan worden verzacht om zo de dag te kunnen voortzetten, zonder echter aan te zetten tot een overmatig of onverantwoord gebruik van het product in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Nurofen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/08/2014