RECKITT BENCKISER – 23/05/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die zich bij een vrouw voegt in bed nadat hij een condoom heeft genomen. Een wolk van roze rook omgeeft hen terwijl ze elkaar omhelzen.
Voice-over: “Jij en de nieuwe Durex Orgasm’Intense condoom, versterkt met stimulerende gel, kunnen haar een orgamse geven met explosieve intensiteit. Durex Orgasm’Intense, voor mannen die orgasmes geven.”
Men ziet vervolgens het product op het scherm en daarna de man en de vrouw die in een zetel zitten en de man die knipoogt, met de tekst “Durex Orgasm’Intense voor mannen die orgasmes geven #orgasmsforall”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat in de spot een man en een vrouw elkaar verleiden en vervolgens op een overdreven en expliciete wijze flirten en dat deze reclame die uitgezonden wordt in prime time waarop jonge kinderen nog aanwezig zijn ongepast is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij aan de TV-zenders heeft gevraagd om zijn Durex-reclames na 20u uit te zenden.
Hij deelde tevens mee dat de communicatie betrekking heeft op de specifieke gel die het condoom bevat teneinde de seksuele prestaties van een koppel te ondersteunen om het orgasme te bevorderen. Zijn teams hechten veel belang aan de ontwikkeling van reclames en communicaties die de ethiek en de goede zeden respecteren. Naar zijn appreciatie bevat de reclamespot geen enkele choquerende of expliciete scène en concentreert hij zich op de noties van plezier en delen. De beelden en teksten (voice-over en slogans) blijven louter suggestief en steeds bewust van best practices inzake reclame-ethiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-reclame een man toont die zich bij een vrouw voegt in bed nadat hij een condoom heeft genomen. Een wolk van roze rook omgeeft hen terwijl ze elkaar omhelzen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Durex Orgasm’Intense condoom
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2017