RECKITT BENCKISER – 22/11/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw aan een aanrecht met daarop onder meer drie kippenbillen op een snijplank. Twee meisjes komen aangelopen en willen hun schoolgerief op het aanrecht leggen. De vrouw houdt hen echter tegen en neemt een kippenbil waarmee zij over het aanrecht begint te wrijven.
Voice-over: “We maken dagelijks ontelbare keren vuiltjes schoon, maar met een gebruikte spons is het bijna alsof we dit doen. (close-up van de vrouw die met de kippenbil over een babystoel wrijft, waarna het product in beeld komt) De doekjes van Dettol verwijderen vuil in een handomdraai. Voor een 100% hygiënisch resultaat en een gezond gezin.”

Motivering van de klacht(en)

De klager wees erop dat een kippenbil voeding is en dat jaarlijkse grote hoeveelheden voedsel worden weggegooid. Deze reclame kan voor hem niet en is pedagogisch onverantwoord naar de jongere kijker toe.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot ter promotie van de schoonmaakdoekjes van de adverteerder onder meer een vrouw in beeld brengt die een kippenbil gebruikt bij wijze van spons.

De Jury is van mening dat deze scène duidelijk onrealistisch en absurd is en slechts beoogt de hygiënische kwaliteiten van het gepromote product in de verf te zetten.

Zij is met name van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen als een (door jongeren of ouderen) na te volgen voorbeeld en aldus niet aanzet tot het verspillen van voedsel.

Zij is derhalve van oordeel dat deze spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Binnen deze context en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Dettol
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2017