RECKITT BENCKISER – 15/09/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont het gezicht van verschillende vrouwen die zuchten of pijn lijken te hebben. Ze nemen vervolgens het product en men ziet hen dan lachend.  
VO: “Dames, waarom moet het daar beneden soms zo ooh voelen? Hoe vochtig we worden hangt af van de tijd van de maand. Daarom is het volstrekt natuurlijk om daar wat hulp bij te willen. 9 van de 10 dames zeggen dat seks lekkerder is met een glijmiddel.”  
Tekst op het scherm: 
“*Consumentenonderzoek: 91% van 2451 akkoord met deze bewering. UK/DUX/1218/0238b 2012. #LadiesLetsLube.” 

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vraagt om er rekening mee te houden dat er jonge kijkers zijn die totaal geen boodschap hebben aan vrouwen die seks leuker zouden (moeten?) vinden met glijmiddel. Haar zoon van 6 heeft haar hier al meermaals over aangesproken et ze vindt dit niet fijn. Zij vraagt zich af waarom deze reclame niet enkel na 22u uitgezonden wordt.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat niet uitgesloten kan worden dat mensen hun kinderen toestaan om opgenomen programma’s, inclusief de daaraan voorafgaande of tussendoor onderbrekende reclameblokken, op een ander tijdstip van de dag dan de oorspronkelijke uitzending te bekijken. Het moge volgens hem duidelijk zijn dat geen enkele tv-zender hier invloed op heeft.  
Hij is echter heel duidelijk in zijn instructies aan zijn reclameagentschap over de tijdstippen van uitzending, in het bijzonder voor Durex commercials uitsluitend na 21u. Deze instructies worden uitdrukkelijk opgevolgd door zijn reclameagentschap dat dit correct heeft doorgegeven aan de zender in kwestie. Bij nazicht is echter geconstateerd dat er enkele uitzendingen tussen 20:00 en 21:00 zijn geweest, wat niet had mogen gebeuren. Het voorgaande in acht nemende, is de adverteerder echter van mening dat dit hem niet kan worden toegerekend.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot ter promotie van een glijmiddel het gezicht van verschillende vrouwen toont die eerst zuchten of pijn lijken te hebben en vervolgens lachen terwijl de voice-over onder meer het volgende zegt: “9 van de 10 dames zeggen dat seks lekkerder is met een glijmiddel.”  

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of adolescenten. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Durex glijmiddel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2020