RECKITT BENCKISER – 14/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een tv spot toont een Vanish-team (1 man + 3 vrouwen) die de werking van het product illustreren aan 4 andere vrouwen.

Mannenstem : Verschillende problemen? Er is één oplossing. Je wasmand zit vol met verschillende problemen.
Vrouwenstem : Kijk een tomatenvlek, een vuile kraag, chocolade vlekken. Is er dan voor elke vlek een ander product ?
Mannenstem : Die tijd is voorbij. Nieuwe Vanish Multi de oplossing voor verschillende problemen.
Vrouwenstem : Kijk, Vanish multi met verbeterde formule de oplossing voor uw vlekken op verschillende stoffen zelfs in koud water.
Tekst onderaan : Na 1 uur weken en wassen.
Mannenstem : Schitterd resultaat over de hele lijn.
Vrouwenstem : En vergeet niet vanish toe te voegen aan elke was.
Mannenstem: Verschillende problemen de enige oplossing Vanish Multi.
Mannenstem + tekst : Nu ook Vanish tabletten. Vanish. Vertrouw roze. Vergeet vlekken.

Een tv spot toont een Vanish-team (3 vrouwen) die aan een groep toeschouwers de werking van het product illusteren op een katoenen wit hemd met vlekken van chocolade en tomatensaus.

Vertegenwoordigster Vanish : Mag ik uw grauwe blouse bekijken?
Vrouw : Ze is wel wil hoor.
Vertegenwoordigster Vanish : Vergelijk eens met ons wit.
Vrouw : Ongelooflijk ze is grijs.
Vertegenwoordigster Vanish : Was na was worden uw kleren grauwer en dan zijn er ook nog zulke vlekken. Dit is de nieuwe Vanish Oxi Action Cristal White en verenigt Micro kristallen, krachtige reinigingselementen en de kracht van Oxi Action en kijk de vlekken verdwijnen en het wit wordt weer wit. Een vlekkeloos wit dus. Een dosis bij elke wasbeurt voor een witter wit.
Mannenstem + tekst : Vanish. Vertrouw roze. Vergeet vlekken.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedriegelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat de spot een tekst bevat die de reële duur van het weken en wassen weergeeft. Deze duur stemt niet overeen met de 10 seconden die vermeld worden in de klacht. Hij heeft onderlijnt dat het onmogelijk is om een reclamespot te maken met dezelfde duur als deze nodig voor het weken. Daarom wordt de precieze informatie betreffende de duurtijd onderaan vermeld.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken met betrekking tot het product zelf, doch uitsluitend met betrekking tot de correctheid van de inhoud van de reclame.

Wat betreft de spot voor Vanish Multi, heeft de Jury het volgende vastgesteld:

- In de Franstalige versie verschijnt de vermelding « après 1 heure de trempage et de lavage », in het blauw, op een blauwe achtergrond ;
- In de Nederlandstalige versie verschijnt de vermelding « na 1 uur weken en wassen » in het blauw, op een blauwe achtergrond.

Wat betreft de spot voor Vanish Oxi Action, heeft de Jury, op dezelfde manier, het volgende genoteerd:

- In de Franstalige versie, verschijnen de vermeldingen « toujours suivre le mode d'emploi » - « quelques heures plus tard » in het wit op een witte achtergrond.
- In de Nederlandstalige versie verschijnen de vermeldingen
« altijd gebruiksaanwijzing volgen » - « enkele uren later » in
het wit, op een witte achtergrond.

Rekening houdend met het voorgaande, heeft de Jury vastgesteld dat de bovengenoemde vermeldingen niet voldoende leesbaar zijn en dus van aard zijn de consument te misleiden omtrent de eigenschappen van de aangeprezen producten.

Op basis van artikel 23, 1° van de wet op de handelspraktijken en artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spots voor Vanish Multi en Vanish Oxi Action (versie NL + FR) te wijzigen teneinde de vermeldingen beter leesbaar te maken ( de letters in een kleur plaatsen die contrasteert met de achtergrondkleur van de reclame). De consument dient in de mogelijkheid te zijn om de informatie die op het scherm verschijnt volledig te kunnen lezen, zonder te moeten wachten tot de spot nogmaals uitgezonden wordt.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de spot zal wijzigen overeenkomstig de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Vanish
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/09/2006