RECKITT BENCKISER – 12/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een man die voor een tafel met was staat en zegt:
Bent u die vervelende wasproblemen ook beu? Uitgelopen kleuren, verbleekte was, uitgerafelde sokken (hij toont telkens een kledingstuk als voorbeeld). Gebruik Woolite en uw kleren blijven langer als nieuw.

Vervolgens voert hij 3 vergelijkende tests uit met 3 varianten van het merk woolite.

Woolite color (man staat voor 2 kommen waarin hij gele T-shirt onderdompelt. Getoond resultaat: linker T-shirt is verkleurd, rechter T-shirt behoudt zijn oorspronkelijke kleur.)
Man: Kijk hier , ik heb wat kleurstof in het water gedaan en hier voeg ik woolite toe. Ik dompel beide kledingstukken onder. Ongelooflijk niet. Het rechter is perfect dankzij woolite. Woolite beschermt uw kleuren.

Woolite donkere kleuren (man toont één grijze en één zwarte T-shirt en vervolgens illustreert hij het product op 2 zwarte broekspijpen. Getoond resultaat: vlek op linker broek. Rechter broek is perfect zwart).
Man: En heeft u dit al voorgehad? Niet meer met woolite donkere kleuren. Hier giet ik gewoon waspoeder en daar woolite. Het gewoon waspoeder laat een vlek na, maar woolite niet. Met woolite blijven uw donkere kleuren langer als nieuw.

Woolite classic (man toont sok met gat in. Vervolgens voert hij met draadje uit elke sok een trekspanningstest uit. Het draadje van de linkersok breekt door. Het draadje van de rechtersok houdt het gewicht.)
Man: deze sokken zijn helemaal uitgerafeld. Dat gebeurt niet met woolite classic. Deze zijn elk 10 keer gewassen. Ik trek een draadje uit elke sok. Kijk. Woolite Classic behoudt de sterkte van uw vezels duidelijk beter.

Man: om uw kleren langer als nieuw te houden, denk aan woolite.

Vervolgens pack shot + tekst: Neem geen risico. Vertrouw op woolite.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk. Het is onmogelijk dat het verschil zo enorm is (gat in kousen?)
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het in deze spot gaat om 3 vergelijkende tests met 3 varianten van het merk Woolite (Woolite color, Woolite donkere kleuren, Woolite classic). Hij benadrukt dat al hun vergelijkende demo's en de daaruit volgende claims, gebaseerd zijn op wetenschappelijke tests uitgevoerd door R&D laboratoria.
Woolite color: een kledingstuk wordt ondergedompeld in een kom met water+kleurstof en eenzelfde kledingstuk in een kom met water+kleurstof+Woolite color. Woolite beschermt de kleur van het kledingstuk. De chemische verklaring is dat Woolite color Kleur-MagneetTM-ingrediënten bevat, die de losse kleurstof in het water aantrekken en verhinderen dat deze zich vestigt op de andere kledingstukken in de wasmachine.
Woolite donkere kleuren: hierbij wordt op de ene kant van een donkere broek een gewoon waspoeder gegoten en op de andere kant van de broek “Woolite donkere kleuren”. Het gewone waspoeder laat een vlek na en Woolite niet. De chemische verklaring is dat Woolite, in tegenstelling tot gewoon waspoeder, geen bleekmiddel, noch alkali bevat. Hierdoor blijven donkere kleuren langer behouden.
Woolite classic: hierbij wordt van 1 paar 100% wollen sokken 1 sok 10 x met een gewoon waspoeder gewassen en 1 sok 10 x met Woolite classic. Uit elke sok wordt een draadje getrokken en onderworpen aan een strekspanningstest. Uit deze test blijkt dat de sok gewassen met Woolite classic aan een trekgewicht kan weerstaan, waaraan de andere sok niet aan kan weerstaan. De chemische verklaring is dat Woolite classic, in tegenstelling tot het gewoon waspoeder, geen bleekmiddel, noch alkali, noch enzymen bevat: hierdoor blijft de sterkte van de vezel beter behouden. Hoe sterker de vezel blijft, hoe minder groot de kans zal zijn op een gat in een kledingstuk zoals een kous.
Aangezien elk van de 3 vergelijkende tests wetenschappelijk te verklaren zijn, is de adverteerder van mening dat deze reclame in overeenstemming is met de regels inzake reclame-ethiek. Op verzoek van de Jury deelde de adverteerder het technisch dossier mee met de details aangaande de uitgevoerde tests en de resultaten.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken met betrekking tot het product zelf, doch uitsluitend met betrekking tot de correctheid van de inhoud van de reclame.

De Jury stelde vast dat de reclame inderdaad 3 vergelijkende tests met 3 varianten van het product in beeld brengt. Zij merkt daarbij op dat de vergelijking wordt uitgevoerd met niet-gelijke waarden:
- 1e test: water + kleurstof versus water + kleurstof + woolite color (aan eerste kom wordt geen wasmiddel toegevoegd).
- 2e en 3e test: “niet vloeibaar wasmiddel + water” versus “vloeibaar wasmiddel (Woolite)”

De Jury stelt vast dat in de spot duidelijk aangegeven wordt waarmee er telkens vergeleken wordt en is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddeld aandachtige consument te misleiden omtrent de eigenschappen van de aangeprezen producten. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Woolite
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2006