RECKITT BENCKISER – 10/08/2011

Beschrijving van de reclame

De tv spot toont een koppel dat het product Durex Play gebruikt. De man masseert de rug van de vrouw.
Het bed maakt een krakend geluid en de man brengt het product ook aan op de krakende vering van het bed.
Een vrouwenstem zegt: Découvrez la gamme Durex Play. Pour des massages du corps sensuel. Et plus encore. Durex Play, 2 en 1, gel de massage et lubrifiant. Love Sex. Durex Play

Motivering van de klacht(en)

Het expliciete seksuele aspect van het product tijdens prime time en vooral tijdens de schoolvakantie.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een koppel toont dat het product gebruikt (de man masseert de rug van de vrouw). Er wordt geen geslachtsgemeenschap in beeld gebracht.

Gelet op wat voorafgaat en rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bovendien is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Durex Play
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/08/2011