RECKITT BENCKISER – 04/03/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont de getuigenis van een vrouw die een hemd en een jeans toont en zegt : “Zo'n stijve kleren, dat is echt een ramp. ‘T is alsof je in een kalkharnas moet stappen of alsof je helemaal in de gips zit”. Vervolgens wordt de verpakking van het product getoond alsook een tablet van het merk. Men vergelijkt vezels vol met kalk en vezels die bijna geen kalk vertonen. Een mannenstem zegt : “Tegen kalk is er nu Clagon Aqua pro met unieke bal. De kalk gaat nog beter dwars door de vezels zonder zich vast te zetten. Voor meer soepelheid”. De vrouw : “Mijn kleren blijven eindelijk soepel. Ik lig precies tussen de pluimkes” Op het einde toont men opnieuw de verpakking van het product met daarnaast hemden en een onderdeel van een wasmachine dat er gloednieuw uitziet en hoort men een zingende stem : “Wasgoed en machine blijven tip top met calgon”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame wil doen geloven dat de kledingstukken uit kalk bestaan, zoals een harnas, hetgeen een onaanvaardbare leugen betreft en onze bekwaamheid tot analyse in het belachelijke trekt, alsook onze cultuur.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft in eerste instantie gepreciseerd welke woorden er juist gebruikt werden, namelijk “Zo'n stijve kleren dat is echt een ramp, t'is alsof je in een kalkharnas moet stappen” in de Nederlandse versie en “Cette lessive toute raide c'est une catastrophe. J'ai l'impression d'avoir un vêtement en plâtre comme une armure” in de Franse versie. Hij liet gelden dat het gebruik van het woord “comme” tussen “plâtre” en “armure” een metafoor creëert. Hij benadrukte dat dit beeld enkel gebruikt wordt om aan de consumenten het gevoel van stijfheid en de moeilijkheid om zich te bewegen in zijn jeans duidelijk te maken en dat er op geen enkel moment sprake van is om de consument te doen geloven dat een harnas uit kalk bestaat.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met de exacte bewoordingen van de Franse versie, was de Jury de mening toegedaan dat de spot in kwestie geen beweringen, gegevens of voorstellingen bevat die de consument kunnen misleiden aangaande de kenmerken van het product. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Calgon
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/03/2003