RECKITT BENCKISER – 02/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont spelende kinderen in de tuin die trachten om op een gele polo hardnekkige vlekken te maken met aarde en gras en tenslotte een verborgen vlek met tomaat onder de kraag. Vervolgens lopen ze naar binnen om dit aan hun moeder te tonen. De moeder zegt hierop dat deze polo nooit meer proper zal krijgen, waarop een hostess van Vanish tevoorschijn komt die “stop” roept en uitlegt dat Vanish Intelligence deze vlekken kan verwijderen. Ze plaatst het kledingstuk in water met Vanish Intelligence. De kinderen merken onmiddellijk op dat de vlekken verdwijnen. Ze vinden het spijtig dat de “verborgen” vlek eveneens weg is. De moeder zegt dat de kinderen haar niet meer zullen kunnen beetnemen.

Pack shot en tekst: Vanish. Faites confiance au rose. Oubliez les taches.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar. De kinderen tonen geen respect voor het dagdagelijkse werk van hun moeder. Deze reclame geeft werkelijk absurde, zelfs stoute ideeën aan kinderen. Men vervaagt de grens tussen goed en kwaad.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot 2 kinderen toont die op een polo de meest moeilijke vlekken trachten te maken. Het gaat om een symbolische en vrijwillig overdreven illustratie van vlekken die kinderen dagdagelijks kunnen maken. Men ziet vervolgens hoe het product toelaat om de vlekken te verwijderen dankzij de nieuwe formule die er rechtstreeks op inwerkt. De doelstelling bestaat erin om de efficiëntie van het product te tonen in het geval van catastrofale vlekken zoals de kinderen deze dagdagelijks kunnen maken, terwijl ze dwaze streken uithalen. De toon van de spot is sympathiek en de houding van de kinderen, die wel ondeugend zijn, toont op geen enkel moment een gebrek aan respect voor hun moeder. De spot wil enkel de werking en efficiëntie van het product uitleggen op een ludieke en levendige manier. De moeder is de eindconsument en in geen geval heeft hij een gebrek aan respect voor haar werk willen tonen. Vanish is net in tegendeel een waardevolle bondgenoot in haar dagtaak. De spot werd getest in Duitsland gedurende verschillende maanden en heeft geen negatieve reacties opgeleverd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de kinderen die afgebeeld worden in spot kinderspelletjes spelen zonder respectloos of onbeschoft te zijn tov hun moeder. Zij is bovendien van oordeel dat de humoristisch knipoog in deze spot, voldoende duidelijk is en dat deze spot derhalve niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot in kwestie gericht is aan volwassenen, maar heeft rekening gehouden met het feit dat deze spot door kinderen kan gezien worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Vanish Intelligence
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/07/2008