RECKITT BENCKISER – 01/04/2010

Beschrijving van de reclame

Spot 1
Deze tv-spot brengt twee vriendinnen in beeld. Eén van beide heeft een puistje in het gelaat, en wanneer een jongen haar aanspreekt, verbergt ze haar gezicht door te doen alsof ze telefoneert. Haar vriendin raadt haar aan om Clearasil te proberen.
Voice-over: “« Clearasil Stayclear 3 en 1 Wash nettoie les pores en profondeur pour éliminer sébum, bactéries et impuretés. Pour une peau plus nette, jour après jour ».
Vervolgens ziet men het meisje het product in kwestie gebruiken. Haar puistje is verdwenen, en nu durft ze naar de jongen gaan.
Voice-over: « Clearasil Stayclear, une peau plus nette, jour après jour ».
Tenslotte wordt het product in beeld gebracht en de tekst : ‘Testé dermatologiquement’.

Spot 2
Enkele meisjes stellen aan twee vrienden voor om uit te gaan na het werk. Eén van hen wil niet omdat hij een puistje in het gelaat heeft. Zijn vriend raadt hem aan Clearasil te gebruiken. Men ziet een afbeelding van het product en de tekst “Nouvelle formule”.
Voice-over: « Clearasil Ultra Rapide Action Cream avec sa technologie Accelladerm réduit visiblement la rougeur et la taille des boutons en seulement 4 heures ».
De jongen gebruikt het product, zijn puistje is verdwenen, en hij durft opnieuw naar de meisjes te gaan.
Tenslotte wordt het product in beeld gebracht en de tekst : ‘Clearasil. Sûr de ma peau, sûr de moi’.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze tv-spot/reclame niet ethisch verantwoord.
1) Hij heeft zeer veer last van acne en heeft het strafste middel gebruikt dat er is en zelfs dit hielp niet.
2) Deze reclame-spot zorgt ervoor dat mensen zoals hij zich niet aanvaard voelen binnen de maatschappij omdat ze last hebben van een huidziekte (want acne = huidziekte).
3) Het schaadt hun zelfzekerheid want door deze reclame te voeren, worden mensen minder zelfzeker en durven niet te flirten. Deze reclame is zowel zeer onethisch voor de maatschappij want het creëert een verkeerd beeld en het zorgt voor pesterijen als frustrerend want het doet lijken of zo 1 puistje na een dag verminderd zou kunnen zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat zijn reclameboodschappen op geen enkele manier als bedoeling of tot gevolg hebben dat schade wordt toegebracht aan het aanzien van wie dan ook. Wel integendeel. Steunend op zijn kennis van het verwachtingspatroon van de consumenten, van welke leeftijd dan ook, zet hij zich in om met zijn producten te voorzien in een aantal van hun behoeften.

In dit opzicht zijn de producten van Clearasil geen geneesmiddelen maar cosmetische en hygiëne producten, voor welke de adverteerder de Detic code volgt. Deze code schrijft voor om bij het tonen van puistjes een toon aan te houden die aanleunt bij een esthetische onvolmaaktheid. Het is dus wel degelijk op dit vlak dat de adverteerder communiceert, in overeenstemming met de bepalingen van deze code.

In zijn brief vermeldt klager acne-problemen. Acne is een ziekte, zoals hij zelf onderstreept, en met betrekking tot ziektes herinnert de Detic Code eraan dat aan een cosmetisch product geen preventieve of genezende eigenschappen mogen toegeschreven worden. Op geen enkele manier brengt de adverteerder acne ter sprake, of vernoemt hij deze ziekte bij naam.

De laatste kritiek, als zou de adverteerder de illusie geven dat het in beeld gebrachte puistje op nauwelijks één dag tijd kan verkleinen, is ongegrond, want de doeltreffendheid van het product in termen van vermindering op één dag tijd strookt gewoon met de waarheid.

De adverteerder voegt eraan dat hij er, alles bij mekaar genomen, sterk van overtuigd is dat hij jongeren die aan acne lijden (en die niet geviseerd worden door onze reclame) niet alleen helemaal niet discrediteert, maar dat hij daarenboven hulp geeft aan vele jongvolwassenen die met schoonheidsprobleempjes kampen. Dit gebeurt allemaal met een knipoog, wat mogelijkerwijze niet tot de klager is doorgedrongen, en in een van elke dramatiek ontdane context, die door het beoogde publiek onmiddellijk is begrepen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots promotie maken voor het cosmetica product Clearasil door op een luchtige manier jongeren in beeld te brengen die last hebben van een puistje.

De Jury heeft genoteerd dat het product Clearasil geen geneesmiddel is en dat dit product niet wordt voorgesteld als een product dat acné behandelt. De spots beperken zich duidelijk tot het in beeld brengen van een jongen/meisje met een puistje. De spots zijn dus niet gericht op een publiek dat te maken heeft met acné.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat de doeltreffendheid van het product op het vlak van het verkleinen van de puist in één dag onderbouwd is.

De Jury is van oordeel dat de spots in overeenstemming zijn met de bepalingen van de DETIC code terzake en dat ze niet van aard zijn vernederend over te komen, noch de menselijke waardigheid aan te tasten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Clearasil
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/04/2010