R&D COMPANY (NL) – 03/06/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont digitale beelden van een aantal gsm-toestellen in verschillende kleuren op een rij die bewegen met special effects. Mannenstem : « Nieuw. Dagelijks via sms, de allernieuwste beltonen op jouw gsm. Sms nu de tekst RING ON naar 3738, je krijgt dan automatisch de leukste rmbsongs, de coolste dance tracks van de allerbeste DJ's, de grootste hits uit de top 10 van vandaag. Voor de nieuwste beltonen op jouw gsm, sms nu de tekst RING ON naar 3738 ». De volgende tekst wordt tevens beweeglijk in beeld gebracht : “sms RING ON naar 3738” Onderaan verschijnt in kleine lettertjes het volgende : « www.ringtonesms.be - helpdesk 0900-84051 – 1,5€ pob ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want deze richt zich tot kinderen, zonder te vermelden dat men door het inloggen op deze tunes een duur abonnement opstart.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de prijs gedurende de gehele commercial aangegeven staat en ook bij aanmelding in het bericht staat. De verkoopsvoorwaarden staan vemeld op de website waarvan het adres zowel in de commercial als in het welkomstbericht vermeld staat. Wat de wijze van annulering betreft deelde hij mee dat de afmeldprocedure op de website beschreven staat en er ook via de helpdesk kan geannuleerd worden waarvan de gegevens vermeld worden in de commercial, maar dat hij dit inmiddels aangepast heeft waardoor de wijze van afmelding tevens in het bericht verschijnt.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat inmiddels de consument na aanmelding een bericht ontvangt waarin de afmeldprocedure beschreven staat. Niettegenstaande en rekening houdend met de doelgroep en het mogelijk gebrek aan kennis en ervaring van de jonge consumenten, alsook de korte tijdsduur van de spot, was de Jury van oordeel dat deze tv-spot het risico inhoudt op misleiding van de consument (art. 23,2° WHPC, alsook art. 3 en 5 van de I.K.K.code). Het gevaar dat de consument ervan uitgaat dat het om een eenmalige dienst gaat (hetgeen bij beltonen vaak het geval is) is niet onbestaande, terwijl er in casu ingetekend wordt op een continue dienstverlening die doorgaat tot op het ogenblik dat de consument zich afmeldt. Anderzijds stelt zij vast dat de identiteit en het geografisch adres van de adverteerder nergens in de commercial vermeld worden (art. 78,1° WHPC). De Jury merkte tevens op dat de vermelding onderaan het scherm van het website-adres, het telefoonnummer van de helpdesk en de prijs slechts zeer onduidelijk verschijnt. Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze tv spot te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde punten en deze spot bijgevolg in afwachting niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de spot niet meer zou uitgezonden worden en dat indien deze zou aangepast worden, hij dan eerst het ontwerp voor voorafgaandelijk onderzoek zal voorleggen aan de Jury.

Adverteerder: R&D COMPANY (NL)
Product/Dienst: Ringtones
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/06/2003