RANDSTAD – 05/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie bevat de volgende tekst : « Abruti par les cours ? Surfe sur www.randstad.be pour trouver des jobs qui vont te requinquer! Randstad, work solutions. Good to know you ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet jongeren aan om het onderwijs te verlaten voor een interim-Job. Deze reclame uit zich geringschattend over het onderwijs en de onderwijzers.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie deel uitmaakt van 4 teasers en een gehele pagina en hij door middel hiervan de doelgroep studenten heeft willen laten kennismaken met Randstad als potentiële werkgever, zonder de bedoeling om de jongeren te onttrekken van het onderwijs om hen onzekere jobs voor te stellen. Met de tekst van deze advertentie beoogde hij enkel een knipoog naar de studenten toe die wat zakgeld willen bijverdienen. Hij heeft naar de tekst in het Nederlands verwezen : “« Suf van de cursus ? Surf naar www.randstad.be voor een boeiende studentenjob ». Hij benadrukte dat hij geen negatieve bedoelingen had t.a.v het onderwijs en hij er in de toekomst op zal toezien dat de tekst aangepast wordt opdat deze niet verkeerd zou kunnen begrepen worden.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de tekst van de Franstalige advertentie inderdaad het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden in de zin van een onderwaardering van het onderwijs t.a.v. een job, hetgeen maatschappelijk onverantwoord is. Op basis van art. 1, al.2 van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury derhalve de aanbeveling gedaan om in de toekomst dubbelzinnige uitdrukkingen te vermijden. Het verwijzen naar studentenjobs zoals in de Nederlandstalige versie zou dat risico verminderen.

Gevolg

De Jury heeft nota genomen van het engagement om de tekst aan te passen.

Adverteerder: RANDSTAD
Product/Dienst: Interim
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  05/12/2003