RABOBANK – 13/01/2016

Beschrijving van de reclame

De advertenties bevatten respectievelijke de volgende slogans:
- “Nee mevrouw, de pensioenkloof zijn geen diepe ouderdomsrimpels.”
- “Nee mevrouw, hoge inflatie is geen extreme vorm van winderigheid.”
- “Nee meneer, een getrouwheidspremie is geen geldsom voor wie huwt.”
Daaronder telkens de volgende tekst:
“Hoe zit het met uw financiële kennis?
Doe de Financiële Kennistest op Rabobank.be en vergelijk uw score met andere Belgen.
Bewust Rabobank.be”.

Motivering van de klacht(en)

Als bejaarde vrouw vindt de klaagster deze reclame erg misplaatst, meer bepaald seksistisch ten aanzien van vrouwen en discriminerend op het vlak van leeftijd. Ze ervaart dergelijke reclames ook als erg infantiliserend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee met betrekking tot de verschillende elementen van de klacht teneinde duidelijk te maken dat hij geen enkele intentie heeft om mensen in een bepaalde hoek te duwen of te discrimineren:

- Seksistisch: de campagne gaat zowel over mannen als over vrouwen. De inhoud heeft niets te maken met gender en hij gebruikt zowel ‘meneer’ als ‘mevrouw’. Ook in het totale mediaplan is daar bewust rekening mee gehouden en verdeelde hij de creaties met een vrouw en met een man zo gebalanceerd mogelijk.

- Infantiliserend: deze campagne is gebaseerd op verschillende onderzoeken die aantonen dat de financiële kennis van de Belg ondermaats is. Daar speelt hij op in met deze campagne door een vorm van humor te gebruiken die hem toelaat dat snel en helder te duiden en de lezer uit te nodigen om zijn/haar kennis te testen. De adverteerder stelt geen conclusie in deze campagne, maar nodigt uit om de financiële kennis te toetsen.

- Discriminerend op het vlak van leeftijd: hij gebruikt de term ‘pensioenkloof’, maar dat is een term die courant gebruikt wordt om het desbetreffende fenomeen te duiden. Het is een financiële term die potentieel verkeerd kan begrepen worden, zoals dat het geval is voor andere in de campagne gebruikte concepten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties verschillende slogans bevatten die verwijzen naar de vaststelling dat de financiële kennis van de Belg ondermaats is teneinde de consumenten (vrouwen en mannen van alle leeftijden) uit te nodigen om hun financiële kennis op de website van de adverteerder te testen.

De Jury is van mening dat de gebruikte termen financiële termen zijn die potentieel verkeerd begrepen kunnen worden door vrouwen en door mannen van alle leeftijden en dat de woordspelingen niet specifiek de (oudere) vrouw viseren. Volgens de Jury zijn de advertenties niet van aard om door de gemiddelde consument letterlijk te zullen worden opgevat en derhalve in casu niet van aard om deze belachelijk te maken of in diskrediet te brengen.

De Jury is ook van mening dat de advertenties niet van aard zijn om op basis van de leeftijd of van het geslacht te discrimineren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertenties niet strijdig zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RABOBANK
Product/Dienst: Rabobank
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2016