QUICK – 20/02/2019

Beschrijving van de reclame

Spot fishsticks:
Man: “Op dit moment staat er iemand in de file waardoor die iemand de winkel niet haalt en die drie fishsticks moet eten die sinds 2014 in de vriezer liggen. Terwijl die iemand gewoon een Quickske zou kunnen doen want de Mega Giant is er. Twee keer 120 gram rundsvlees, gesmolten cheddar en extra veel Giantsaus. Wees niet die iemand.”
VO: “Jouw Quick, jouw smaak, jouw avondeten.

Spot rijstwafels:
Man: “Op dit moment is iemand zijn beleg vergeten waardoor die iemand het straks moet doen met die drie rijstwafels die op zijn bureau liggen. Terwijl die iemand gewoon een Quickske zou kunnen doen want de Mega Giant is er. Twee keer 120 gram rundsvlees, cheddar en extra Giantsaus. Wees niet die iemand.”
VO: “Jouw Quick, jouw smaak, jouw lunch.”

Spot instantsoep:
Man: “Het is namiddag en ergens is iemand instantsoep aan het maken maar de lepelkes zijn op. Terwijl die iemand gewoon een Quickske zou kunnen want de Mega Giant is er en daarmee hebde pas gegeten. Twee keer 120 gram rundsvlees, gesmolten cheddar en extra Giantsaus. Wees niet die iemand.”
VO: “Jouw Quick, jouw smaak, jouw Mega Giant.”

Spot boterham:
Man: “Het is middag en ergens is iemand een driehoekige boterham met kaas aan het kopen in een tankstation. Terwijl die iemand gewoon een Quickske zou kunnen doen want de Mega Giant is er en daarmee hebde pas gegeten. Twee keer 120 gram rundsvlees, gesmolten cheddar en extra veel Giantsaus. Wees niet die iemand.”
VO: “Jouw Quick, jouw smaak, jouw lunch.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwondert zich erover om een dergelijke promotie voor ongezonde voeding te horen wanneer men weet dat meer dan de helft van de Belgen overgewicht heeft en meer dan 18% van onze medeburgers aan obesitas lijdt. Ze stelt zich vragen bij de wenselijkheid van de vergelijking die gemaakt wordt tussen deze burger en andere voedingscategorieën. Hoe kan men op een eerbare manier een burger van meer dan 1000 kcal, dit wil zeggen meer dan de helft van de dagelijkse portie calorieën, op dezelfde hoogte plaatsen als rijstwafels of fishsticks? Het volstaat om de ingrediëntenlijst en de voedingswaarden van een fishstick met die van een fastfood-hamburger te vergelijken om zich hiervan bewust te zijn: een product dat 65% vis bevat heeft niks te maken met een burger die, onder andere, twee steaks en een dubbele dosis saus bevat.
Volgens haar is een dergelijke reclame noch oprecht, noch waarachtig en helemaal niet maatschappelijk verantwoord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat fastfood een sector is waar driekwart van de Belgische bevolking in de laatste 6 maanden langs geweest is. Dat er mensen zijn die er niet van houden, is hun goed recht. Het betekent evenwel niet dat hij de meerderheid van de consumenten niet op de hoogte mag houden van nieuwe producten en promoties.
Ook wat betreft de inhoud van de radiospots denkt hij niet iets mis te hebben gedaan. Het zijn klassieke scenario’s waar er op overdreven manier een situatie wordt geschetst, waar de Mega Giant een lekker alternatief voor is. Er wordt volgens de adverteerder niet geclaimd dat deze een nutritioneel meer verantwoord alternatief zou zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de vier betrokken radiospots en van de klacht hiertegen.

Zij wenste vooreerst te benadrukken dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en dat zij zich niet uitspreekt met betrekking tot het gepromote product.

Zij heeft vastgesteld dat de verschillende spots op een extravagante toon en een overdreven manier situaties beschrijven waarin de betrokken persoon bijna niets om te eten heeft voor één van zijn maaltijden, om vervolgens promotie te maken voor één van de producten van de adverteerder.

Volgens de Jury denigreert de reclamecampagne in kwestie echter niet de verschillende voedingsmiddelen die vermeld worden en waarmee de protagonist zich tevreden moet stellen en wordt er ook geen vergelijking gemaakt, maar wordt er eerder de nadruk op gelegd dat dit alles is wat overblijft om te eten.

Zij is eveneens van mening dat de spots geen aansporingen bevatten om overdreven porties te consumeren en evenmin elementen bevatten die ertoe zouden aanzetten om er slechte eetgewoonten op na te houden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame geen buitensporig verbruik aanmoedigt en de bevordering van gezonde en evenwichtige eetgewoontes niet denigreert.

Zij is eveneens van oordeel dat de radiospots in kwestie niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: QUICK
Product/Dienst: Mega Giant
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2019