QUICK – 06/05/2015

Beschrijving van de reclame

Onder de titel “Feeën en ridders in je restaurant!” toont de affiche de tekening van een meisje met Playmobil-figuurtjes uit de collectie “feeën” in de hand en voor haar evenals een jongen met Playmobil-figuurtjes uit de collectie “riddesr” in de hand en voor hem.

Motivering van de klacht(en)

De klager maakt melding van de keuze van de Playmobils die door de kinderen worden vastgehouden (een Playmobil die met een haarborstel zwaait en een Playmobil die met een zwaard zwaait) en benadrukt de volgende punten:

- Het stigmatiserende beeld dat men ten aanzien van kinderen weergeeft: meisjes houden haarborstels vast en jongens zwaarden;
- Het simpelweg seksistische karakter;
- Het feit dat de reclame bestemd is voor kinderen die niet altijd of nog niet het analytisch vermogen hebben dat hen toelaat om de informatie die ze ontvangen te ontleden;
- Het gebruik van stereotype clichés om een product te verkopen;
- Het gewelddadige karakter van het zwaard;
- Het verband zwaard/jongen dat een vorm van “mannelijk geweld” goedkeurt of normaliseert;
- Het verband borstel/meisje dat het idee volgens hetwelk vrouwen enkel tellen voor hun uiterlijk goedkeurt of normaliseert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de figuurtjes die voor deze campagne werden gebruikt bestaande Playmobil-figuurtjes zijn uit de collecties “feeën” en “ridders”, met hun gebruikelijke accessoires zoals toverstaffen, borstels, enz. enerzijds, en zwaarden, bijlen, enz. anderzijds. Er werd gekozen voor deze collecties aangezien beide zeer populair zijn bij kinderen.
In de campagne werd de fee inderdaad vastgehouden door het meisje en de ridder door de jongen. Niettemin, in de restaurants kunnen de kinderen naar keuze een fee of een ridder krijgen, ongeacht hun geslacht. En in de tv-spot is het trouwens het meisje met de fee dat een grotere held is dan de jongen met zijn ridder.
De adverteerder benadrukte dat het niet zijn intentie is om personen, en al zeker geen kinderen, volgens gender of sekse te categoriseren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche die de tekening toont van een meisje met een Playmobil-figuurtje uit de collectie “feeën” en een jongen met een Playmobil-figuurtje uit de collectie “ridders”.

De Jury is van mening dat deze affiche de Playmobil-figuurtjes toont die aangeboden worden bij de actie zonder daarom evenwel rolmodellen naar voor te schuiven.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet seksistisch van aard is en evenmin denigrerend is voor de vrouw of de man.

Ze is eveneens van oordeel dat de aanwezigheid van een zwaard of een knots in de hand van de Playmobil-figuurtjes uit de collectie “ridders” niet aanzet tot gewelddadig gedrag en evenmin geweld banaliseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: QUICK
Product/Dienst: Magic Box, Menu Top
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2015